IPO hơn 90% vốn điều lệ Công ty Duyên Hải Quảng Ninh

Thứ Tư, 11/07/2018, 16:48:01

NDĐT - Ngày 20-7 tới đây, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) 1,763 triệu cổ phần, tương đương 90,41% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của Công ty với mức giá khởi điểm 15.100 đồng/cổ phần.

IPO hơn 90% vốn điều lệ Công ty Duyên Hải Quảng Ninh

Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh trước đây là doanh nghiệp đoàn thể Công ty Duyên Hải Quảng Ninh, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Khi mới thành lập công ty có vốn điều lệ 8,3 tỷ đồng, gồm 6 đơn vị trực thuộc. Năm 2005, công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp đoàn thể Công ty Duyên Hải Quảng Ninh thành Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh và có 4 đơn vị trực thuộc gồm: Khách sạn Hữu Nghị (Cơ sở 1 và 2), Phòng Xuất nhập khẩu – Lữ hành, Cửa hàng Thương mại Bắc Luân. Ngoài ra, công ty còn có 2 liên doanh với nước ngoài gồm dự án Khu đô thị Phượng Hoàng tại Móng Cái và Cửa hàng miễn thuế Móng Cái.

Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh gồm: dịch vụ du lịch lữ hành, kinh doanh nhà hàng khách sạn, kinh doanh cửa hàng thương mại và miễn thuế, thương mại xuất nhập khẩu.

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh tại ngày 1-1-2017 đạt hơn 34,2 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 29,1 tỷ đồng.

Sau cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh tiếp tục quản lý và sử dụng 2 cơ sở nhà, đất tại Móng Cái, Quảng Ninh gồm: 849,9m2 đất khách sạn Hữu Nghị và 9.930,1m2 đất kinh doanh khách sạn và dịch vụ du lịch.

Doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty đến chủ yếu từ mảng dịch vụ du lịch (chiếm 60%), dịch vụ nhà hàng, khách sạn (20%), dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu (13%).

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 19,5 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 0% vốn điều lệ. 187.000 cổ phần (tương đương 9,59% vốn điều lệ) dành để bán cho cán bộ công nhân viên và 1.763.000 cổ phần, tương đương 90,41% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua Sở GDCK Hà Nội.

M.K