28 triệu cổ phiếu Cấp thoát nước Bến Tre chào sàn UPCoM ngày 1-6

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 1-6 tới, sẽ chính thức đưa 28 triệu cổ phiếu của CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (MCK: NBT), có tổng giá trị 280 tỷ đồng, vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10 nghìn đồng/cổ phiếu. (25/05/2016)

TIN BÀI KHÁC:

Ba cổ phiếu AFC CH5 và BMD chính thức giao dịch trên UPCoM ngày 12 và 14-6

  07/06/2017
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, sẽ chính thức đưa hơn 10,6 triệu cổ phiếu của CTCP Nông Lâm nghiệp Bình Dương (MCK: AFC), hơn 3,7 triệu cổ phiếu của CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội (MCK: CH5) và hơn 2,7 triệu cổ phiếu của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận (MCK: BMD) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, vào ngày 12 và 14-6 tới. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của ba công ty lên tới hơn 170 tỷ đồng.  

Gần 26 triệu cổ phiếu HTG và NHV chuẩn bị giao dịch trên UPCoM tại HNX

  05/06/2017
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, sẽ chính thức đưa 22,5 triệu cổ phiếu của TCT cổ phần Dệt may Hòa Thọ (MCK: HTG) và hơn 3,2 triệu cổ phiếu của CTCP Nam Hà Việt Thái (MCK: NHV) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, vào ngày 14-6 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên lần lượt là 27 nghìn đồng/cổ phiếu HTG và 11.200 đồng/cổ phiếu HVN. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của hai công ty lên tới gần 260 tỷ đồng.  

Hơn 1.600 tỷ đồng giá trị chứng khoán PVR, HDO, LIC và VBH lên UPCoM ngày 2 và 5-6

  31/05/2017
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, sẽ chính thức đưa hơn 53 triệu cổ phiếu của CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam (MCK: PVR), gần 15 triệu cổ phiếu của CTCP Hưng Đạo Container (MCK: HDO), 90 triệu cổ phiếu của TCT Licogi – CTCP (MCK: LIC) và 2,9 triệu cổ phiếu của CTCP Điện tử Hòa Bình (MCK: VBH) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, vào ngày 2 và 5-6 tới. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của bốn công ty lên tới hơn 1.600 tỷ đồng.  

Hơn 9 triệu cổ phiếu C36 và HMS chuẩn bị giao dịch trên sàn UPCoM tại HNX

  25/05/2017
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, sẽ chính thức đưa hơn 1,1 triệu cổ phiếu của CTCP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236 (MCK: C36) và 8 triệu cổ phiếu của CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (MCK: HMS) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, lần lượt vào các ngày 31-5 và 5-6 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 13.700 đồng/cổ phiếu C36 và 20 nghìn đồng/cổ phiếu HMS.  

Sẽ phân bảng UPCoM theo quy mô vốn

  23/05/2017
NDĐT – Ngày 23-5, HNX cho biết sẽ chính thức công bố danh sách phân bảng UPCoM theo quy mô vốn từ ngày 24-6 tới đây. 

Hơn 2.800 tỷ đồng giá trị chứng khoán CEG, DVN, PVH và DP2 chuẩn bị lên sàn UPCoM

  14/05/2017
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, sẽ chính thức đưa 3,8 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (MCK: CEG), 237 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (MCK: DVN), 21 triệu cổ phiếu của CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (MCK: PVH) và 20 triệu cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Trung ương 2 (MCK: DP2) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, vào ngày 17 và 19-5 tới. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của bốn công ty lên tới 2.818 tỷ đồng  

Thêm ba cổ phiếu BHV, MPY và PYU lên UPCoM ngày 12 và 15-5

  10/05/2017
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, sẽ chính thức đưa hơn 1 triệu cổ phiếu của CTCP Viglacera Bá Hiến (MCK: BHV), hơn 6 triệu cổ phiếu của CTCP Môi trường Đô thị Phú Yên (MCK: MPY) và hơn 2 triệu cổ phiếu của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Phúc Yên (MCK: PYU) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, vào các ngày 12 và 15-5 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 3.700 đồng/cổ phiếu BHV, và 11 nghìn đồng/cổ phiếu MPY và 11.500 đồng/cổ phiếu PYU.  

Hơn 57 triệu cổ phiếu DAR và TTS chuẩn bị giao dịch trên UPCoM tại HNX

  06/05/2017
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, đã chấp thuận đưa 6,5 triệu cổ phiếu của CTCP Xe lửa Dĩ An (MCK: DAR) và 50,8 triệu cổ phiếu của CTCP Cán thép Thái Trung (MCK: TTS) vào giao dịch chính thức trên thị trường UPCoM tại HNX, lần lượt vào ngày 11 và 17-5 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10 nghìn đồng/cổ phiếu DAR và 4 nghìn đồng/cổ phiếu TTS. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của hai công ty lên tới 573 tỷ đồng.  

HNX đưa 106 triệu cổ phiếu VNA, MIG và DHD lên UPCoM ngày 3 và 5-5

  29/04/2017
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, sẽ chính thức đưa 20 triệu cổ phiếu của CTCP Vận tải Biển Vinaship (MCK: VNA), 80 triệu cổ phiếu của Tổng CTCP Bảo Hiểm Quân Đội (MCK: MIG) và 6 triệu cổ phiếu của CTCP Vật tư Y tế Hải Dương (MCK: DHD) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, lần lượt các ngày 3 và 5-5 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 1 nghìn đồng/cổ phiếu VNA, 10 nghìn đồng/cổ phiếu MIG và 17 nghìn đồng/cổ phiếu DHD.  

18 triệu cổ phiếu MTS và BSD chính thức giao dịch trên UPCoM ngày 28-4

  26/04/2017
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, sẽ chính thức đưa 15 triệu cổ phiếu của CTCP Vật tư - TKV (MCK: MTS) và 3 triệu cổ phiếu của CTCP Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (MCK: BSD) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, ngày 25-4 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên lần lượt là 17 nghìn đồng/cổ phiếu MTS và 24.600 đồng/cổ phiếu BSD.  

Thêm bốn cổ phiếu chào sàn UPCoM ngày 24 và 25-4

  22/04/2017
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, sẽ chính thức đưa gần 11 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục (MCK: EFI), hơn 2 triệu cổ phiếu của CTCP Đường sắt Sài Gòn (MCK: DSS), hơn 1,6 triệu cổ phiếu của CTCP Traenco (MCK: TEC) và 25 triệu cổ phiếu của CTCP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương (MCK: BDP) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, lần lượt vào ngày 24 và 25-4 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên lần lượt là 7.600 đồng/cổ phiếu EFI, 11 nghìn đồng/cổ phiếu DSS, 7 nghìn đồng/cổ phiếu TEC và 10 nghìn đồng/cổ phiếu BDP.  
Chỉ số thị trường sàn HNX:
Chỉ số thị trường sàn HOSE: