Thông tư 115/2016/TT-BTC chính thức có hiệu lực

NDĐT – Hôm nay 1-11, Thông tư số 115/2016/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26-12-2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần chính thức có hiệu lực. (01/11/2016)

TIN BÀI KHÁC

Chỉ số thị trường sàn HNX:
Chỉ số thị trường sàn HOSE: