Doanh nghiệp niêm yết HNX ngày càng minh bạch

NDĐT – Quản trị công ty là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nâng cao lòng tin của các nhà đầu tư, hiệu quả thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chấm điểm là cách làm hiệu quả của HNX nhằm cải thiện chất lượng quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết. (04/11/2016)

TIN BÀI KHÁC

Chỉ số thị trường sàn HNX:
Chỉ số thị trường sàn HOSE: