HNX miễn phí dịch vụ thông tin cho công ty niêm yết, đăng ký giao dịch

NDĐT – Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, với mục tiêu hỗ trợ công ty niêm yết/công ty đăng ký giao dịch tại HNX hoàn thiện kênh thông tin với nhà đầu tư, năm 2018, HNX thực hiện cung cấp dịch vụ miễn phí với các gói tin được thiết kế dành riêng cho công ty niêm yết/ĐKGD trên HNX.  (16/07/2018)

TIN BÀI KHÁC

Chỉ số thị trường sàn HNX:
Chỉ số thị trường sàn HOSE: