Đấu thầu thành công 1.615 tỷ đồng TPCP

Thứ Năm, 24/05/2018, 14:01:39

NDĐT - Ngày 24-5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 23-5 đã huy động được tổng cộng 1.615 tỷ đồng.

Đấu thầu thành công 1.615 tỷ đồng TPCP

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000) và 20 năm (1.000) tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 12 thành viên dự thầu, huy động được 215 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,00%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16-5-2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,26%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16-5-2018).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có bảy thành viên dự thầu, huy động được 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,60%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16-5-2018).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 57.641 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

HUY PHƯƠNG