KIS Việt Nam - thành viên giao dịch phái sinh thứ tám của HNX

Thứ Tư, 16/05/2018, 07:18:51

NDĐT - Ngày 14-5, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 251/QĐ-SGDHN, chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh cho CTCP chứng khoán KIS Việt Nam. Như vậy, đến nay đã có tám công ty chứng khoán trở thành thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của Sở GDCK Hà Nội.

KIS Việt Nam - thành viên giao dịch phái sinh thứ tám của HNX

Theo quy định, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên thị trường chứng khoán phái sinh, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính, cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở GDCK và bảo đảm yêu cầu kết nối với hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Sở GDCK.

Ngoài ra, các CTCK, NHTM cần có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký.

Các CTCK phải có trang thông tin điện tử bảo đảm thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán phái sinh và thông tin công bố của CTCK.

Danh sách tám công ty chứng khoán thành viên thị trường chứng khoán phái sinh

- CTCP chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

- CTCP chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- CTCP chứng khoán Sài gòn.

- CTCP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.

- CTCP chứng khoán VNDirect.

- CTCP chứng khoán Bản Việt.

- CTCK chứng khoán MB.

- CTCK chứng khoán KIS Việt Nam.

M.K