PVOIL, cổ phiếu thứ 717 lên UPCoM tại HNX

Thứ Hai, 05/03/2018, 03:53:03

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 7-3, hơn 200 triệu cổ phần của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên sẽ chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Như vậy chỉ sau hơn một tháng IPO, nhà đầu tư đã có thể giao dịch cổ phần đấu giá của công ty trên sàn UPCoM của HNX.

PVOIL, cổ phiếu thứ 717 lên UPCoM tại HNX

Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên

- Mã chứng khoán: OIL
- Số lượng chứng khoán niêm yết: 200.445.036 cổ phần
- Giá trị chứng khoán niêm yết: 2.004.450.360.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 20.200 đồng/cổ phần

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tổng công ty được thành lập năm 2008 trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim) và Công ty Chế biến và Kinh doanh phân phối sản phẩm dầu mỏ (PDC). Lĩnh vực hoạt động chính của Tổng công ty bao gồm xuất nhập khẩu dầu thô, phân phối sản phẩm dầu, kinh doanh dầu quốc tế, chế biến sản phầm dầu, chế biến và phân phối nhiên liệu sinh học.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Tổng công ty đã hoàn thiện cấu trúc bộ máy và các hệ thống công ty con. Hiện số công ty con của Tổng công ty đã lên tới 30 công ty, trong đó có ba công ty 100% vốn nước ngoài tại Lào, Singapore, Campuchia, cũng như nhiều công ty liên doanh, liên kết.

Hệ thống cửa hàng xăng dầu sở hữu của Tổng công ty nay đã lên đến 500 cửa hàng cùng với gần 3000 cửa hàng thuộc các Tổng đại lý/đại lý của Tổng công ty.

Hoạt động kinh doanh của Tổng công ty tập trung vào bốn lĩnh vực chính, bao gồm dịch vụ ủy thác xuất/bán dầu thô và kinh doanh dầu quốc tế; sản xuất chế biến xăng dầu và nhiên liệu sinh học; kinh doanh các sản phẩm dầu và các dịch vụ khác.

Tổng công ty Dầu Việt Nam là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam tổ chức tiếp thị và thực hiện dịch vụ ủy thác xuất/bán dầu thô Việt Nam và dầu thô của Tập đoàn dầu khí Việt Nam khai thác tại các mỏ nước ngoài. Đây là hoạt động tạo ra doanh thu và lợi nhuận ổn định của Tổng công ty. Ngoài việc trực tiếp xuất bán dầu thô từ nhiều mỏ dầu trong và ngoài nước, Tổng công ty cũng được giao cung cấp toàn bộ dầu thô nguyên liệu cho nhà máy lọc dầu Dung Quất với sản lượng bình quân 7 triệu tấn/năm từ nguồn trong nước và nhập khẩu.

Hoạt động kinh doanh quốc tế của Tổng công ty cũng tăng trưởng mạnh mẽ từ khi thành lập PVOIL Singapore, đóng góp phần giá trị quan trọng vào việc khẳng định vị thế của PVOIL trong khu vực và tối ưu hóa giá trị kinh doanh sản phẩm dầu. Các đối tác dầu thô chính của Tổng công ty trên thị trường quốc tế bao gồm: Công ty Dầu khí BP (Anh), Công ty dầu khí Đa quốc gia Shell, Tập đoàn Vitol,…

Trong nhiều năm qua, nguồn lợi chính của Tổng công ty Dầu đến từ hoạt động sản xuất và pha chế xăng dầu. Sản phẩm chủ lực của Tổng công ty hiện đang là xăng khoáng A92 với sản lượng xăng thành phẩm từ 400-600 nghìn m3/năm, chiếm 15-20% tổng lượng xăng tiêu thụ qua hệ thống PVOIL.

Về hoạt động kinh doanh sản phẩm dầu, PVOIL là doanh nghiệp đứng thứ hai tại thị trường trong nước với thị phần chiếm khoảng 20-22%. Tại thị trường nước ngoài, Tổng công ty sở hữu mạng lưới phân phối sản phẩm tại Lào.

Trong những năm tới, Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên tiếp tục phát triển các dịch vụ kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm xăng dầu, phát triển mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng nâng cao chất lượng bộ máy quản lý, hoàn thiện các nguồn lực bảo đảm nền tảng cho sự phát triển bền vững của PVOIL.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018

Chỉ tiêu

Năm 2018

Doanh thu thuần (Tỷ đồng)

26.519

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

524

Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)

10.342

Cổ tức (60% LNST)

3,0%

Nguồn: Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên

M.K