Thông tư 115/2016/TT-BTC chính thức có hiệu lực

Thứ Ba, 01/11/2016, 07:02:16

NDĐT – Hôm nay 1-11, Thông tư số 115/2016/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26-12-2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần chính thức có hiệu lực.

Thông tư 115/2016/TT-BTC chính thức có hiệu lực

Điểm đáng lưu ý nhất tại thông tư sửa đổi là quy định gắn hoạt động đấu giá tại Sở GDCK đồng thời với đăng ký giao dịch cổ phần của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) sau cổ phần hóa. Các bước thực hiện đấu giá và đưa cổ phần vào giao dịch sau đấu giá được thực hiện tương tự như khi doanh nghiệp đấu giá, chuyển đổi thành công ty cổ phần và đưa cổ phiếu lên giao dịch. Nhưng điểm khác biệt ở đây là, cổ phần sau đấu giá sẽ tự động được đăng ký giao dịch trên UPCOM và thời gian đưa cổ phần vào giao dịch rút ngắn hơn rất nhiều so với trước đây nhờ cơ chế tự động đăng ký giao dịch khi doanh nghiệp nộp hồ sơ IPO.

Vì vậy, chỉ trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần qua đấu giá, thủ tục đưa cổ phần lên giao dịch trên UPCOM đã được hoàn tất và nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá đã có thể giao dịch cổ phần trên thị trường UPCoM.

Những thay đổi mang tính đột phá này trong hoạt động đấu giá cổ phần góp phần bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, tăng thanh khoản của cổ phần đấu giá, từ đó tăng tính hấp dẫn cho các doanh nghiệp đấu giá, thu hút thêm nhà đầu tư, thúc đẩy quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước.

Đến nay, HNX đã sẵn sàng cho việc triển khai gắn đấu giá với đăng ký giao dịch trên UPCOM. Việc thực hiện giao dịch của các cổ phần đấu giá trên hệ thống giao dịch UPCOM được thực hiện tương tự giao dịch các cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCOM. Các doanh nghiệp thực hiện đấu giá bắt đầu từ ngày 1-11 năm nay sẽ thực hiện theo quy định của thông tư này.

XUÂN VIỆT