Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương

Thứ Tư, 11/07/2018, 16:36:16

NDĐT - Sáng 11-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc với Ban Cán sự Đảng (BCSĐ) và cán bộ chủ chốt Bộ Công thương về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của ngành công thương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu với BCSĐ và cán bộ chủ chốt Bộ Công thương.

Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Báo cáo do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng Công thương trình bày và ý kiến phát biểu của các đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trịnh Đình Dũng, các đại biểu tham dự buổi làm việc nêu rõ: Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, BCSĐ Bộ Công thương tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Công nghiệp tăng trưởng mạnh, tốc độ tăng trưởng năm 2017 đạt 9,4%, sáu tháng đầu năm nay là 10,5%. Năm 2017 xuất khẩu tăng 21%, lần đầu tiên vượt mốc 200 tỷ USD.

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn được thực hiện quyết liệt, thu gọn đầu mối các đơn vị trực thuộc Bộ từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị; cắt giảm 55% các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp, v.v. Nhiều ý kiến cho rằng, vấn đề đặt ra đối với Bộ Công thương là cần chủ động đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, phát triển công nghiệp ô-tô, phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với BCSĐ và cán bộ chủ chốt Bộ Công thương.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Bộ Công thương có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Nhắc lại câu nói của nhà bác học Lê Quý Đôn: “Phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất hưng”, Tổng Bí thư nêu rõ, nông - công - thương - trí là bốn trụ cột của đất nước, một cây cột yếu là ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của cả quốc gia. Trong bốn trụ cột đó thì Bộ Công thương quản lý đến hai trụ cột. Đây là bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực rộng lớn, rất quan trọng, phức tạp...

Tổng Bí thư chỉ rõ, từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, bên cạnh những thuận lợi, khó khăn chung, ngành công thương phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là BCSĐ Bộ Công thương nhiệm kỳ khóa XI và một số tổ chức, cá nhân thuộc Bộ đã vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật. Nhiều tồn tại, yếu kém của nhiệm kỳ trước được phát hiện và phải tập trung xử lý, khắc phục hậu quả, như có tới 12 dự án, doanh nghiệp lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả mà BCSĐ Bộ Công thương phải xây dựng Đề án báo cáo BCSĐ Chính phủ và Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo, xử lý.

Trong điều kiện khó khăn ấy, bộ máy, con người mới, nhưng BCSĐ Bộ Công thương đã hoàn thành tốt nhiều công việc. Đó là đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh rà soát, xây dựng và hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 5, khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, bước đầu đạt kết quả tích cực ở một số dự án. Đã quan tâm hơn công tác xây dựng Đảng; nội bộ đoàn kết trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, v.v. Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý, còn không ít khó khăn, tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh ba điểm. Một là BCSĐ Bộ Công thương, mọi cán bộ trong ngành phải nắm thật vững, thật chắc đường lối, quan điểm có tính chiến lược của Đảng, nhất là về lĩnh vực công thương; đồng thời, thường xuyên theo dõi sát diễn biến, tình hình thị trường trong nước và thế giới để không chệnh đường lối, không bị động, bất ngờ về tình huống, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực thuộc ngành.

Tổng Bí thư tập trung phân tích sâu một số mối quan hệ kinh tế - xã hội mà ngành công thương cần nắm vững để làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện.

Đó là mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và nhập quốc tế; độc lập tự chủ là không phụ thuộc vào ai, nhưng phải chủ động hội nhập quốc tế và hội nhập quốc tế nhưng không được hòa tan. Việc này liên quan ngay đến ngành tham mưu, đề xuất thế nào; cứ kêu gọi đầu tư, cứ nhiều dự án, tiêu hóa không nổi, làm nảy sinh bao nhiêu vấn đề phức tạp. Đó là quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa ổn định và phát triển; giữa xuất khẩu và nhập khẩu, thị trường trong nước và ngoài nước. Tổng Bí thư mong muốn, Bộ Công thương phải lường trước tất cả mọi tình hình trong nước và thế giới, nhưng bình tĩnh, vững vàng. Đồng chí nhấn mạnh, chỉ sợ không biết, đã biết thì không sợ.

Hai là, quan tâm hơn nữa việc xây dựng thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách. Đường lối của Đảng thực hiện được hay không là thông qua thể chế, cụ thể hóa thành luật pháp, chính sách. Khâu này đang yếu. Mong Bộ Công thương trên lĩnh vực của mình nghiên cứu cho chắc, cho sâu, có kiến nghị đề xuất cho chuẩn. Qua việc xử lý một số cán bộ trong ngành vi phạm cho thấy là do không nắm vững, không thực hiện đúng quy chế, thể chế, làm sai quy định, ký ẩu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, tức là xây dựng tổ chức, xây dựng con người, xây dựng cơ chế để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Nói gì thì nói, tổ chức phải mạnh, đồng tâm nhất trí, bố trí con người phải đúng. Đó là xây dựng Đảng. Hiện nay, có nơi rất coi thường công tác Đảng, chưa hiểu hết tầm của nhiệm vụ này, mải công tác chuyên môn.

Tổng Bí thư lưu ý, xây dựng Đảng không chỉ là học nghị quyết mà là xây dựng con người, xây dựng cơ chế chính sách, xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh. Phải đầu tư công sức vào đó. Tổng Bí thư cảnh báo tình trạng “chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị”, chỉ làm chuyên môn. Nếu làm công tác xây dựng Đảng thì công việc chuyên môn cũng sẽ tốt. Đừng hiểu xây dựng Đảng chỉ là học nghị quyết. Thấm nhuần nghị quyết rồi phải chuyển hóa thành hành động cụ thể. Tổng Bí thư mong muốn thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, làm thực chất; thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

VĂN BẮC, Ảnh: ĐĂNG KHOA