Cùng suy ngẫm

Hoàn thiện bộ máy chuyên trách phòng, chống thiên tai

Thứ Tư, 16/05/2018, 20:55:29

Những năm qua, Việt Nam liên tục hứng chịu nhiều đợt thiên tai với cấp độ, tần suất ngày càng phức tạp, khó lường, gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Riêng năm 2017, thiên tai đã làm 385 người chết và mất tích, 654 người bị thương, thiệt hại về kinh tế hơn 59 nghìn tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (PCTT) được thành lập theo Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg ngày 3-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ, đi vào hoạt động từ ngày 18-8-2017, với nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực PCTT, chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai một cách đồng bộ, kịp thời, hiệu quả nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất của người dân sau thiên tai.

Mong muốn là vậy, nhưng thực tế thời gian qua cho thấy, hoạt động của Tổng cục PCTT còn nhiều khó khăn, bất cập. Thiếu sự tham gia phối hợp của một số cơ quan liên ngành, địa phương. Cơ quan giúp việc hạn chế cả về nhân lực cơ sở vật chất, công cụ phục vụ theo dõi, giám sát, tham mưu chỉ đạo, chỉ huy các hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Cán bộ cấp tỉnh, huyện chủ yếu còn kiêm nhiệm; ở cấp xã chưa có cán bộ chuyên trách để giúp chính quyền, hướng dẫn cộng đồng dân cư phòng ngừa, ứng phó thiên tai một cách căn cơ, bài bản. Trong khi đó, một số văn bản quy phạm pháp luật lại thiếu đồng bộ; cơ chế chính sách thiếu bền vững, nhất là chưa có ngân sách riêng cho công tác này để tổ chức thực hiện các hoạt động phòng ngừa trước thiên tai, xử lý những tình huống bất thường khi thiên tai xảy ra.

Để PCTT hiệu quả, cần khẩn trương kiện toàn, hoàn thiện bộ máy hoạt động của các cơ quan chuyên trách PCTT- tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, vừa tham mưu với cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung các luật, quy định về xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phòng ngừa, thích nghi hiệu quả với thiên tai. Cùng với đó, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách PCTT địa phương trong việc xây dựng chương trình, đề án tổng thể PCTT cho các vùng, các địa phương, phù hợp với thực tế. Gắn công tác phòng ngừa, thích nghi, ứng phó, với khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; gắn quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực, sản phẩm với thích ứng biến đổi khí hậu.

Đối với cơ quan PCTT, cần tăng cường liên kết, hợp tác quốc tế để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm. Cùng với việc khẩn trương triển khai thành lập quỹ PCTT cấp quốc gia, cần đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác này, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, cung cấp dịch vụ, xây dựng công trình phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai.

ANH LINH