Tỉnh ủy Vĩnh Long hồi âm bài báo “Sai phạm ‘động trời’ của Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Long”

Thứ Ba, 13/02/2018, 05:12:58

NDĐT - Sau bài báo “Sai phạm ‘động trời’ của Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Long” đăng ngày 31-1-2018 trên Nhân Dân điện tử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã có Công văn số 1017 - CV/TU ngày 12-2-2018 gửi Báo Nhân Dân phản hồi về nội dung bài báo như sau:

Tỉnh ủy Vĩnh Long hồi âm bài báo “Sai phạm ‘động trời’ của Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Long”

Trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long tại phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

"Những nội dung bài báo đề cập, trước đó đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh và báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm tập thể và cá nhân đồng chí Lê Quang Nguyên theo quy trình từ cơ sở lên.

Xét trên nhiều phương diện và mức độ sai sót, tuy không có hình thức kỷ luật nhưng Ban Thường vụ không giới thiệu tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đối với đồng chí Lê Quang Nguyên (mặc dù đồng chí còn đủ tuổi, đồng chí sinh ngày 20-4-1959). Căn cứ vào kết quả báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp xem xét, đánh giá kỹ từng nội dung và đi đến thống nhất ban hành Thông báo kết luận số 04-TB/TU, ngày 28-12-2015 (đã báo cáo về Ủy Ban Kiểm tra Trung ương).

Qua nội dung đề cập của bài báo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long xin tiếp thu, đồng thời tiếp tục chỉ đạo sâu sát hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.

Riêng đồng chí Lê Quang Nguyên, chúng tôi sẽ cho kiểm tra toàn diện việc khắc phục theo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ và những nội dung Báo Nhân Dân đã nêu và có xử lý phù hợp, đúng quy định và báo cáo về trên".

* Sai phạm "động trời" của Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Long

XUÂN BÁCH