Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Thứ Hai, 18/12/2017, 18:34:23

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Ðại Quang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít hôm nay đến Hà Nội, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Trong bối cảnh tại Việt Nam và Lào, nhân dân hai nước đang tích cực triển khai đưa Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðại hội lần thứ X của Ðảng NDCM Lào vào cuộc sống, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần thứ hai từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 của đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, đặc biệt coi trọng việc gìn giữ và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít là dịp để lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước đánh giá, tổng kết Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, tăng cường sự gắn bó, tin cậy về chính trị và phối hợp chặt chẽ trên những vấn đề có tính chiến lược, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Nhân dân Việt Nam chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới. Sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII, tình hình các mặt ở Lào tương đối ổn định. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững; kinh tế tăng trưởng tích cực, GDP tăng gần 7%, bình quân GDP đầu người đạt 2.472 USD; quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được thúc đẩy sâu rộng.

Là hai nước láng giềng thân thiết, hai dân tộc Việt Nam và Lào từ lâu đã gắn bó keo sơn. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-va-nu-vông sáng lập và được các thế hệ lãnh đạo hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, một trong những nhân tố hết sức quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúng ta phấn khởi nhận thấy, mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tin cậy, thủy chung, trong sáng ấy tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn trên các lĩnh vực. Nhân Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu với nhiều hình thức trang trọng, phong phú và thiết thực; thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Trong đó, hai bên phối hợp tuyên truyền sâu rộng về lịch sử, truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào và những thành tựu đổi mới của mỗi nước, tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ quan trọng 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Hai bên đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc và có kết quả nội dung Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Ðảng năm 2017, các hiệp định, thỏa thuận kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ, các thỏa thuận, chương trình, kế hoạch hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước. Tất cả các mặt hợp tác giữa hai nước, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, tới giáo dục đào tạo, nông nghiệp, văn hóa... đều được đẩy mạnh, hiệu quả và thực chất. Hai bên tích cực trao đổi thông tin và phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, như ASEAN, khuôn khổ hợp tác tiểu vùng, Liên hợp quốc...

Một lần nữa, chúng ta chân thành cảm ơn Ðảng, Chính phủ và nhân dân Lào anh em về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa dành cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Chúc nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng NDCM Lào, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII.

Chúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít thành công tốt đẹp. Chuyến thăm này sẽ góp phần tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, nâng cao vị thế quốc tế của hai nước, góp phần thắt chặt quan hệ đoàn kết truyền thống, thủy chung, trong sáng, gắn bó keo sơn giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam - Lào, đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

NHÂN DÂN