Xã luận

Ðất nước Lào vững bước đi lên!

Thứ Sáu, 01/12/2017, 19:43:32

Hôm nay, toàn Ðảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc Lào anh em long trọng kỷ niệm 42 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2017). Ðây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra một trang mới xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nước Lào tươi đẹp nằm ở khu vực Ðông - Nam Á, có diện tích 236.800 km2, phía bắc giáp Trung Quốc, tây bắc giáp Mi-an-ma, tây nam giáp Thái-lan, nam giáp Cam-pu-chia và phía đông giáp Việt Nam; dân số hơn 6,8 triệu người, gồm 49 dân tộc, bốn nhóm ngôn ngữ, số dân theo đạo Phật chiếm 85%; có nguồn tài nguyên phong phú. Phát huy truyền thống hàng nghìn năm trong lịch sử đất nước, nhân dân các dân tộc Lào anh em, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, đã đứng lên đấu tranh giành thắng lợi và giải phóng dân tộc, khai sinh nước CHDCND Lào vào ngày 2-12-1975. Ðây là thành quả cao nhất của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ được tiến hành trong hàng chục năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Ðảng NDCM Lào. Ðồng thời, đó cũng là chiến thắng của tình đoàn kết liên minh chiến đấu giữa quân đội và nhân dân Lào với quân đội và nhân dân Việt Nam và Cam-pu-chia anh em, cùng các nước bạn bè gần xa, cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ rộng lớn của phong trào cách mạng, của lực lượng yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới.

Trong suốt 42 năm bảo vệ và xây dựng chế độ mới, dưới sự lãnh đạo của Ðảng NDCM Lào, đất nước Lào anh em đạt được nhiều thành tựu to lớn: Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội, kinh tế - xã hội phát triển không ngừng. Những năm qua, kinh tế Lào tiếp tục giữ được đà tăng trưởng khá, GDP đạt trung bình khoảng 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.000 USD, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,5%; Lào có vai trò và vị thế ngày càng tăng trên trường khu vực và quốc tế. Những thành tựu đạt được tạo động lực để CHDCND Lào tiếp tục giai đoạn xây dựng và phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tạo tiền đề để từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Từ khi có sự ra đời và lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Ðông Dương, sau này là Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng NDCM Lào, mối quan hệ đó ngày càng mở rộng, phát triển và được nâng lên về chất. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông sáng lập, được các thế hệ lãnh đạo hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp ngày càng được tăng cường, phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, có hiệu quả và thiết thực, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Hai nước coi đó là quy luật tồn tại, phát triển của mỗi nước, là quan hệ có tính sống còn, là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Năm 2017, Việt Nam và Lào kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng 55 năm qua, chúng ta tự hào và mãi mãi khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắt giữa hai dân tộc. Nhất là, qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, Việt Nam và Lào đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, chứng tỏ đường lối đổi mới của hai Ðảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp quy luật khách quan và thực tiễn của cách mạng Việt Nam và Lào, phù hợp xu thế của thời đại. Trong bối cảnh quốc tế mới, hai nước khẳng định đặt ưu tiên cao nhất là cùng nhau nỗ lực nhằm không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong 42 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng NDCM Lào, làm cho thế và lực của nước CHDCND Lào không ngừng lớn mạnh. Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng NDCM Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trước sau như một, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình cùng với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

NHÂN DÂN