Vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ

Thứ Sáu, 24/11/2017, 18:29:28

Hôm qua 24-11, kỳ họp thứ tư, Quốc hội (QH) khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự và bế mạc sau một tháng diễn ra với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm cao. Ðây là kỳ họp cuối năm, khi chúng ta đang duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kinh tế chuyển biến tích cực, có bước đột phá, quý sau cao hơn quý trước.

Các ngành, lĩnh vực đều có bước tăng trưởng khá, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Nông nghiệp phục hồi mạnh mẽ sau khi gặp nhiều khó khăn; công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng tăng cao, bù đắp được sự giảm sút của công nghiệp khai khoáng; dịch vụ, du lịch phát triển vượt bậc, nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam; xuất nhập khẩu tăng mạnh, vượt xa mục tiêu đã đề ra. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện đáng kể, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và phát triển doanh nghiệp tăng cao nhất từ trước tới nay.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của toàn quân và toàn dân, nền kinh tế tiếp tục phát triển và thu được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên, đất nước đang đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, khiến nhân dân hết sức lo lắng. Thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao; việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, xử lý nợ xấu còn nhiều bất cập. Phân bổ và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước còn chậm. Việc xử lý một số dự án đầu tư không hiệu quả, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, thất thoát kéo dài.

Tình hình vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội và tội phạm trên nhiều lĩnh vực còn diễn biến phức tạp; nạn phá rừng vẫn tiếp diễn; tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn và đẩy lùi kịp thời. Tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, diễn biến thời tiết bất thường, liên tục các cơn bão, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho người dân… Những vấn đề nêu trên đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, tác động xấu vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội.

Trước tình hình đó, đòi hỏi cả nước cần quyết tâm cao, có những giải pháp quyết liệt, đột phá để tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức, giữ vững và phát huy những thành tựu đã đạt được, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, phát triển đất nước. Chính vì vậy, kỳ họp này của QH tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.

QH đã dành nhiều thời gian hơn các kỳ họp trước để tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu QH; tập trung xem xét những vấn đề, nội dung quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Các đại biểu QH đã thẳng thắn chỉ ra, phân tích, đánh giá những hạn chế, yếu kém cũng như nguy cơ, thách thức của nền kinh tế, đồng thời đề xuất những chủ trương, giải pháp và quyết sách.

QH đã tiến hành giám sát tối cao nhiều vấn đề quan trọng, nhất là việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2016. Ðây là nội dung được nhiều đại biểu QH và cử tri cả nước quan tâm, đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm với mong muốn xây dựng bộ máy hành chính nhà nước hiệu quả, hiệu lực vì sự phát triển của đất nước, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân. QH đã xem xét, thông qua sáu dự án luật, các nghị quyết và cho ý kiến vào chín dự án luật khác. Trong đó, có những luật quan trọng, điều chỉnh những lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm, đáp ứng nhu cầu chính đáng của thực tế cuộc sống.

Các đại biểu QH đã tiến hành chất vấn Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ, trưởng ngành với nhiều vấn đề nóng của đất nước, của xã hội. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm và thẳng thắn với việc nâng cao chất lượng câu hỏi, cách chất vấn cũng như phần trả lời đã từng bước đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân và cử tri cả nước.

Kỳ họp này, QH đã thảo luận, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác, như: Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc - nam phía Ðông; Ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP Hồ Chí Minh; Xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về nhân sự thành viên Chính phủ; Ðiều chỉnh lộ trình thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông…

Từ kết quả của kỳ họp lần này, QH, Chính phủ thống nhất mục tiêu đề ra trong thời gian tới là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Ðẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Làm tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

QH yêu cầu Chính phủ, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan, các địa phương trong cả nước tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, nhất là các nghị quyết quan trọng vừa được Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư Ðảng, khóa XII ban hành. Qua đó, bảo đảm để các quyết định, nghị quyết đã được thông qua của QH triển khai một cách đồng bộ, toàn diện và có kết quả thực chất.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao trước nhân dân, kỳ họp thứ tư, QH khóa XIV đã kết thúc thành công với nhiều dấu ấn tốt đẹp và kết quả cụ thể. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ trước mắt hết sức nặng nề, đòi hỏi cả nước quyết liệt khắc phục hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tạo nền tảng quan trọng để toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức vươn lên mạnh mẽ.

NHÂN DÂN