Sự kiện quan trọng đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới

Thứ Bảy, 11/11/2017, 13:57:46

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình đến Thủ đô Hà Nội, tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau Đại hội đại biểu lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang tiếp tục xu thế phát triển tích cực.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc vừa tiến hành thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng, kỳ Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn Đảng và nhân dân Trung Quốc nhằm xác định vị trí lịch sử và phương hướng phát triển đất nước Trung Quốc trong giai đoạn mới. Đại hội nhấn mạnh, Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới là kim chỉ nam hành động cho Đảng và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; khẳng định Trung Quốc kiên trì con đường phát triển hòa bình, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại; nhấn mạnh Trung Quốc nỗ lực hướng tới mục tiêu đến năm 2035 cơ bản thực hiện hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội và đến giữa thế kỷ 21 hoàn thành xây dựng cường quốc hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra, tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới.

Đất nước và nhân dân Trung Quốc đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc cải cách mở cửa gần 40 năm qua, đưa các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội sang bước phát triển mới về chất, đồng thời nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, khẳng định vị thế và vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế. Tình hình chính trị, xã hội ổn định. Về kinh tế, Trung Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Năm 2016, Trung Quốc đạt mức GDP khoảng 11.200 tỷ USD, tăng trưởng 6,7%, trong đó dịch vụ chiếm tỷ trọng 51,6% GDP; thu nhập bình quân đầu người tăng 6,3%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực tế đạt hơn 130 tỷ USD. Khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc; cơ sở hạ tầng phát triển nhanh chóng; văn hóa, giáo dục được đầu tư mạnh và đạt nhiều thành tựu nổi bật. Về đối ngoại, Trung Quốc tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, phát triển hòa bình, triển khai chính sách ngoại giao “toàn phương vị” với trọng tâm xây dựng nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc và đẩy mạnh ngoại giao láng giềng mới thông qua nhiều sáng kiến kết nối khu vực; ưu tiên quan hệ với ASEAN; tăng cường ngoại giao đa phương.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục xu thế phát triển tích cực. Hai nước thường xuyên duy trì các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao song phương nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai bên. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt nhận thức chung quan trọng về việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh. Hai bên triển khai hàng chục cơ chế hợp tác đa dạng ở mọi cấp, mọi ngành. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại, thị trường du lịch lớn nhất của Việt Nam, nhà đầu tư lớn thứ tám trong tổng số 122 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại, du lịch lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Về thương mại, từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại số một của Việt Nam, là thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương từ mức 32 triệu USD năm 1991 tăng lên mức 70,5 tỷ USD năm 2016.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng, là sự kiện trọng đại trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và trong tổng thể quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Nhân dịp này, nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc cũng đã tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017, đỉnh cao là Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25 tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam. Qua đó nhằm thúc đẩy đà hợp tác và gắn kết giữa Trung Quốc trong liên kết hợp tác khu vực APEC nói chung, ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC Việt Nam 2017 nói riêng, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam lần này, Việt Nam khẳng định kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; nhất quán coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lâu dài với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi; phát huy xu thế tích cực, duy trì hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước; thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; bảo vệ lợi ích chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, củng cố nhận thức chung cấp cao về kiểm soát tốt bất đồng, cùng gìn giữ hòa bình, ổn định trên Biển Đông, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúc chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

NHÂN DÂN