Triển khai hiệu quả các giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo

Thứ Hai, 04/09/2017, 18:10:53
 Font Size:     |        Print

Hôm nay, hòa chung niềm vui của hơn 22 triệu học sinh, sinh viên cùng hơn một triệu thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhân dân cả nước hân hoan mừng Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới 2017-2018.

Năm học này, toàn ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện; chuẩn bị những điều kiện cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và các hoạt động giáo dục, nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Nhìn lại năm học vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo đã không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, vừa thực hiện những nhiệm vụ cụ thể, trước mắt đạt được những kết quả đáng khích lệ; vừa thực hiện những nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nước nhà. Hệ thống các cơ sở giáo dục được rà soát, quy hoạch phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội từng vùng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới. Các hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, đúng định hướng; chất lượng giáo dục các cấp học được nâng cao.

Cả nước đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi với 94,7% số trẻ nhà trẻ, 88,6% số trẻ mẫu giáo được ăn bán trú. Giáo dục tiểu học tăng thêm 334 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường chuẩn quốc gia tiểu học đạt tỷ lệ 55,1% tổng số trường trên cả nước. Giáo dục trung học tích cực đổi mới hình thức tổ chức dạy học theo hướng đa dạng hóa, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tạo tiền đề cho thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Các đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự các cuộc thi ô-lim-pích quốc tế và khu vực đạt thành tích cao với 14 Huy chương vàng, 13 Huy chương bạc, bốn Huy chương đồng; thi khoa học kỹ thuật quốc tế đoạt năm giải chính thức. Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học được đẩy mạnh, tạo điều kiện trong phân tầng, xếp hạng, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực phù hợp xu hướng khu vực và thế giới.

Thực tế cho thấy, năm học vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo vẫn còn những hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện. Tình trạng thiếu trường, lớp ở các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở nhiều vùng trong nhiều năm vẫn chưa được giải quyết. Trong giảng dạy, một bộ phận giáo viên còn hạn chế về năng lực thực hành, kỹ năng tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Tiến độ thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông chưa bảo đảm theo lộ trình đề ra. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước, khi tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp còn nhiều.

Bước vào năm học 2017-2018, ngành giáo dục và đào tạo cần phấn đấu để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, triển khai hiệu quả các giải pháp đổi mới. Toàn ngành tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Giáo dục mầm non cần tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng. Giáo dục đại học tiếp tục đẩy mạnh tự chủ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội. Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập. Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông kịp thời, bảo đảm chất lượng, đáp ứng các yêu cầu của nghị quyết Quốc hội đặt ra.

Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển. Với sự quan tâm sâu sắc của Ðảng và Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể, sự ủng hộ và tin tưởng của nhân dân, ngành giáo dục và đào tạo hãy đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thành công nhiệm vụ đề ra cho năm học 2017-2018.

Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục nỗ lực phấn đấu, tận tâm với trọng trách chăm lo cho sự nghiệp “trồng người” cao quý, vẻ vang và đáng tự hào. Mỗi sinh viên, học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và xã hội; nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học đưa sự nghiệp giáo dục nước nhà ngày càng phát triển, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, giàu đẹp.

NHÂN DÂN

Chia sẻ