Đưa quan hệ Việt Nam - Lào và Việt Nam - Cam-pu-chia đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn

Thứ Hai, 24/04/2017, 01:46:57
 Font Size:     |        Print

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Cam-pu-chia Hun Xen và Thủ tướng CHDCND Lào Thoong-lun Xi-xu-lít, hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Cam-pu-chia và nước CHDCND Lào. Đây là chuyến thăm chính thức hai nước láng giềng anh em đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và là sự kiện đối ngoại quan trọng chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia 2017 và Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017.

Các chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Việt Nam - Lào và Việt Nam - Cam-pu-chia phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, qua đó khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Cam-pu-chia và quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, góp phần tích cực giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Dưới sự trị vì của Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni và sự quản lý đất nước của Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia do Thủ tướng Hun Xen đứng đầu, Vương quốc Cam-pu-chia đang phát triển không ngừng. Tình hình chính trị dần đi vào ổn định; trật tự an ninh đất nước được bảo đảm. Trong những năm qua, nền kinh tế tăng trưởng khá cao, với mức tăng GDP trung bình hơn 7%/ năm, đời sống của người dân được cải thiện, tỷ lệ người nghèo giảm mạnh; quan hệ đối ngoại được củng cố và mở rộng.

Là hai nước láng giềng gần gũi, từng vào sinh ra tử có nhau, Việt Nam và Cam-pu-chia nhất trí cho rằng, việc củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước. Mối quan hệ chính trị gắn bó giữa Việt Nam và Cam-pu-chia thể hiện ở việc hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; đẩy mạnh các cơ chế hợp tác song phương về an ninh - quốc phòng; kinh tế, thương mại và đầu tư; hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể hai nước góp phần duy trì và bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác. Hai bên đã và đang tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động sôi nổi kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cam-pu-chia (24-6-1967 - 24-6-2017) nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, về truyền thống đoàn kết hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khởi xướng và lãnh đạo trong hơn 30 năm qua, nhân dân Lào anh em đã giành được những thành tựu to lớn, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, nâng cao uy tín và vị thế CHDCND Lào trong khu vực và trên thế giới.

Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Việt Nam và Lào đã được thử thách, tôi luyện qua thời gian và trở thành biểu tượng của tình hữu nghị, là tài sản vô giá cho các thế hệ hai nước. Quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng Việt Nam - Lào không ngừng được vun đắp, củng cố và phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật là quan hệ chính trị gắn bó tin cậy và quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh; đối ngoại; kinh tế thương mại và đầu tư; giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; giao thông, vận tải, khoa học, công nghệ, xã hội, nông nghiệp, văn hóa, du lịch; hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, Ủy ban của Quốc hội, đoàn thể, các địa phương… của hai nước. Hai bên nhấn mạnh Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 có ý nghĩa sâu sắc trong việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, coi đó là yếu tố quan trọng bảo đảm sự phát triển của mỗi nước trong công cuộc đổi mới đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào.

Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia phối hợp và hợp tác tốt tại nhiều diễn đàn quốc tế và khu vực, cũng như trong các cơ chế hợp tác tiểu vùng. Ba nước nhất trí làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, phấn đấu xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, hợp tác và phát triển thịnh vượng.

Trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Cam-pu-chia và nước CHDCND Lào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần này, các nhà lãnh đạo Việt Nam và hai nước Cam-pu-chia, Lào tiếp tục thảo luận các phương hướng và biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Lào và Việt Nam - Cam-pu-chia đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, phù hợp mong muốn và lợi ích của mỗi nước.

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Cam-pu-chia và nước CHDCND Lào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa sâu sắc, không ngừng vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào và Việt Nam - Cam-pu-chia phát triển mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

NHÂN DÂN

Chia sẻ