Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ Bảy, 25/03/2017, 19:49:08
 Font Size:     |        Print

Hôm nay 26-3, tuổi trẻ cả nước phấn khởi, tự hào kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Với tình cảm, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn và ý thức trách nhiệm với sự phát triển của Tổ quốc, đoàn viên, thanh niên cùng các cấp bộ đoàn đã và đang triển khai Tháng Thanh niên năm 2017, thi đua lập nhiều thành tích thiết thực kỷ niệm. Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn càng có ý nghĩa quan trọng bởi đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị thực hiện tốt đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, trong suốt quá trình hình thành, phát triển của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang, tinh thần xung kích của thế hệ đi trước. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; cần cù, sáng tạo, ham học hỏi; đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau…

Nhiều năm qua, các phong trào lớn của Đoàn đã được các cấp bộ đoàn triển khai mạnh mẽ, thu hút sự cống hiến, đóng góp của đông đảo đoàn viên, thanh niên và tạo được hiệu ứng xã hội mạnh mẽ. Đó là phong trào Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; phong trào Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp và cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Công tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng tiếp tục được triển khai sâu rộng, với nhiều kết quả thiết thực đã từng bước nâng cao chất lượng của tổ chức đoàn và rèn luyện của thanh niên.

Tuy nhiên, trước những khó khăn, thách thức của thực tế cuộc sống vẫn còn những thanh niên thiếu vững vàng về bản lĩnh chính trị, xa rời lý tưởng cách mạng, không có ý thức và chưa quyết tâm phấn đấu vào Đảng; một bộ phận có lối sống ích kỷ, cá nhân, thờ ơ với những vấn đề của đất nước, của dân tộc. Không ít bạn trẻ thiếu ý thức chấp hành pháp luật, dễ bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Trình độ học vấn, tay nghề của thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Trong khi đó, tổ chức đoàn ở nhiều nơi đang bị tụt hậu, thiếu sức sống, một số nội dung, phương thức hoạt động đoàn từ trung ương đến cơ sở còn nặng về hình thức...

Để thật sự khẳng định vai trò của mình, các tổ chức đoàn cần quyết tâm và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai có thực chất các phong trào, hành động đã đề ra; không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và nhất là đổi mới các chương trình công tác và phong trào hành động, qua đó nâng cao chất lượng tổ chức, mở rộng tầm ảnh hưởng để đoàn kết và tập hợp thanh niên. Mục tiêu cao nhất mà tổ chức đoàn cần hướng tới là giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành trong lập thân, lập nghiệp, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng củng cố niềm tin vững chắc đối với lý tưởng cách mạng và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Thành công của tổ chức đoàn, tinh thần đổi mới trong công tác đoàn và phong trào thanh niên chỉ có thể được khẳng định khi dấy lên trong tuổi trẻ lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần sẵn sàng vượt qua khó khăn, tình nguyện xung kích, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần ý thức sâu sắc hơn nữa trách nhiệm trong việc dìu dắt, định hướng, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để tổ chức đoàn hoạt động, phát triển và không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng trong thanh niên cũng như đời sống xã hội. Qua đó, giúp tổ chức đoàn và thanh niên phát huy khả năng của mình, cống hiến tài năng, sức trẻ cho sự phát triển bền vững của đất nước. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cần dành thời gian nắm bắt, hiểu sâu sắc thực tế hoạt động của tổ chức đoàn, của thanh niên; lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, trở ngại của thanh niên để từ đó có những quyết sách phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp. Trước mắt, lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI theo đúng tinh thần Chỉ thị số 06 CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng, qua đó lựa chọn được những cán bộ đoàn tâm huyết, tài năng, trách nhiệm và phát động những phong trào hành động thật sự là của thanh niên, vì thanh niên…

Kế thừa truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông, với tình cảm, sự tự hào và tinh thần trách nhiệm cao, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, bằng nhiệt huyết và tinh thần xung kích, tình nguyện ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ và tài năng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

NHÂN DÂN

Chia sẻ