Không ngừng bồi đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Thứ Ba, 07/02/2017, 01:27:31
 Font Size:     |        Print

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hôm nay, Thủ tướng CHDCND Lào Thoong-lun Xi-xu-lít dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Lào sang Việt Nam tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Lào, tổ chức tại Thủ đô Hà Nội ngày 8-2.

Chuyến công tác tại Việt Nam của Thủ tướng CHDCND Lào Thoong-lun Xi-xu-lít diễn ra khi nhân dân Việt Nam và Lào tích cực, khẩn trương triển khai đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào cuộc sống. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục khẳng định ưu tiên đối ngoại của cả hai nước là không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; tăng cường sự tin cậy chính trị; tạo kênh thống nhất chỉ đạo thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Hiện nay, nhân dân Lào anh em đang nỗ lực triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ tám, giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu đạt mục tiêu tổng quát: Đến năm 2020 đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, với GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.300 USD. Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, những năm qua, đất nước Lào anh em luôn giữ vững độc lập; tình hình an ninh, chính trị cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; kinh tế phát triển không ngừng, năm 2016 duy trì mức tăng trưởng GDP khá cao, đạt khoảng 7,0%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.000 USD. Công tác giảm nghèo đạt tiến bộ đáng kể, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước xuống dưới 8%. Văn hóa - xã hội được chăm lo phát triển, hệ thống chính trị, chế độ dân chủ nhân dân không ngừng được củng cố vững mạnh; nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước. Uy tín, vị thế của Lào ở khu vực và trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, nhất là khi Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2016.

Sự gần gũi về địa lý và lịch sử đã đưa hai dân tộc Việt Nam và Lào gắn bó keo sơn từ nhiều đời nay. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông sáng lập, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, gìn giữ và đã trải qua thử thách của thời gian, bằng tình cảm, xương máu của các chiến sĩ cách mạng và nhân dân cả hai nước, đã trở thành tài sản vô giá, quy luật tồn tại, phát triển của mỗi nước. Quan hệ giữa hai nước cùng là thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) không ngừng được vun đắp, củng cố, phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trên tất cả lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, tới giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, văn hóa…

Năm 2016, lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào duy trì các chuyến thăm lẫn nhau, qua đó không ngừng củng cố, thúc đẩy mối quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy. Hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là kinh tế, năng lượng, giao thông vận tải có nhiều chuyển biến quan trọng. Trong năm 2017, hai nước tích cực tổ chức nhiều hoạt động trọng thể kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Hai bên tích cực trao đổi thông tin, phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, như ASEAN, khuôn khổ hợp tác tiểu vùng, Liên hợp quốc...

Tại Thủ đô Hà Nội lần này, hai bên tổ chức Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Lào. Đây là kỳ họp Ủy ban liên chính phủ đầu tiên do Thủ tướng Chính phủ hai nước đồng chủ trì nhằm trực tiếp chỉ đạo Ủy ban hợp tác song phương và các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai các thỏa thuận cấp cao hai nước, thống nhất kế hoạch hợp tác giữa hai nước trong năm 2017.

Chúng ta tin tưởng rằng, kết quả chuyến công tác tại Việt Nam lần này của Thủ tướng CHDCND Lào Thoong-lun Xi-xu-lít một lần nữa sẽ góp phần củng cố sự tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thắt chặt và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển, “đơm hoa thơm, kết trái ngọt” trong bối cảnh quốc tế mới, đáp ứng lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

NHÂN DÂN

Chia sẻ