Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Thứ Sáu, 13/07/2018, 01:24:55

Ngày 12-7, Ðoàn công tác Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về nắm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và kết quả công tác Mặt trận sáu tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2018.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng trước những nỗ lực, cố gắng của tỉnh trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 19,3%, y tế, giáo dục được quan tâm, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chia sẻ với những khó khăn như tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí và kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang cần tập trung tái cơ cấu nền nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; áp dụng công nghệ cao để việc sản xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, mà còn phục vụ xuất khẩu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Về nhiệm vụ công tác Mặt trận sáu tháng cuối năm, đồng chí đề nghị, MTTQ tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Tập trung nguồn lực chăm lo cho người nghèo; triển khai hiệu quả các chương trình giám sát, phản biện xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tế địa phương. Ðồng thời, MTTQ các cấp quan tâm củng cố bộ máy, việc tinh giản biên chế phải theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 - NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chiều cùng ngày, Ðoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam đã dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào; thăm, tặng quà năm hộ gia đình chính sách; tặng quà, hỗ trợ làm nhà cho bốn hộ nghèo, tặng quà 10 học sinh nghèo vượt khó tại huyện Sơn Dương...

CTV