Kiên Giang xử lý giám đốc lạm quyền (Kỳ 2)

Thứ Năm, 17/05/2018, 02:21:34

NDĐT - Chỉ sau hơn một năm lãnh đạo Trung tâm, Bí thư, Giám đốc Nguyễn Duy Linh Thảo đã miễn nhiệm, cắt hợp đồng nhiều viên chức, lao động; bổ nhiệm và nhận nhiều lao động không theo quy định, quy chế.

Kiên Giang xử lý giám đốc lạm quyền (Kỳ 2)

Bà Nguyễn Duy Linh Thảo (đứng) tại một hội nghị xúc tiến đầu tư ở Kiên Giang.

Bài 2: Cần xử nghiêm sai phạm, trả lại công bằng

Thích là ký

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang cho rằng, bà Thảo lãnh đạo việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức hằng năm chưa dân chủ, khách quan, để đơn vị xảy ra biểu hiện vận động cán bộ, viên chức đóng góp ý kiến, nhận xét, phân loại… dẫn đến dị nghị, so bì, thắc mắc. Một số viên chức đã làm đơn xin nghỉ việc.

Cụ thể, Chi ủy, Ban Giám đốc Trung tâm đã nhận xét đánh giá, phân loại viên chức năm 2016 đối với bà Đinh Hồ Ngọc Hạnh, nguyên Chánh Văn phòng Trung tâm không khách quan. Trong khi viên chức và người lao động của Văn phòng Trung tâm đánh giá, nhận xét, biểu quyết bà Hạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì Chi ủy và Ban Giám đốc Trung tâm lại “hạ” xuống không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, Trung tâm đã không xây dựng Đề án vị trí việc làm cơ cấu chức danh nghề nghiệp để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo Quyết định số 1837, ngày 31-8-2017 của UBND tỉnh Kiên Giang; chưa xây dụng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 02, ngày 27-10-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW "về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức".

Trong hồ sơ bổ nhiệm bảy trưởng, phó phòng trong năm 2017 cũng không đầy đủ thủ tục theo quy định. Trong đó bổ nhiệm Chánh Văn phòng thay thế bà Đinh Hồ Ngọc Hạnh là ông Bành Tòng Mẫn thiếu chuẩn (ngoại ngữ) theo quy định. Trong khi, bà Đinh Hồ Ngọc Hạnh nguyên Chánh Văn phòng Trung tâm có quy hoạch Phó Giám đốc Trung tâm đã được cử học xong lớp cao cấp lý luận chính trị-hành chính, có bằng thạc sĩ chuyên ngành lại bị miễn nhiệm chức Chánh Văn phòng, phân công làm công tác văn thư.

Việc miễn nhiệm bốn trưởng, phó phòng qua sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Trung tâm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang nhưng Trung tâm không xem xét, thực hiện việc bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo Quyết định số l40/2009/QĐ -TTg, ngày 31-12-2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng đối với Nguyễn Quốc Thái (lái xe) và Phan Bích Thủy (tạp vụ) cũng không theo quy định trong Hợp đồng lao động mà Giám đốc Trung tâm và người lao động đã ký trước đó. Mặc dù người lao động bức xúc, phản ánh lên Giám đốc Trung tâm nhưng không được xem xét, giải quyết.

Bà Thảo cũng ký quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý đối với ông Huỳnh Thanh Phong, giữ chức vụ Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thiếu tiêu chuẩn, khi ông Phong chưa từng được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ngạch viên chức.

Thương cho, ghét xử

UBKT Tỉnh ủy khẳng định, việc công khai thu, chi tài chính theo định kỳ tại Trung tâm thiếu minh bạch, rõ ràng, nhất là các khoản chi tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Cụ thể, năm 2016, có ba doanh nghiệp hỗ trợ Trung tâm 130 triệu đồng, nhưng lại không đưa vào sổ sách kế toán. Sau đó, Giám đốc Trung tâm chỉ đạo lấy số tiền này chi hỗ trợ Tết Nguyên đán cho cán bộ, viên chức, người lao động. Nhưng với cách làm “kỳ cục”, bỏ tiền vào phong bì gửi từng người, chứ người thụ hưởng không trực tiếp ký nhận.

Năm 2017, Trung tâm ba lần chi tiền tạm ứng thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức, người lao động với số tiền gần 197 triệu đồng, nhưng không thể hiện trong sổ sách kế toán. Giám đốc Trung tâm lý giải, đây là nguồn tiền mượn của bốn cá nhân trong cơ quan, vì không rút được tiền tại kho bạc, nên sổ kế toán không thể hiện.

Từ tháng 11 đến tháng 12-2016 (thời điểm bà Thảo mới về Trung tâm), Trung tâm có ký năm hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Truyền thông Đại Việt và Công ty TNHH Kim Đông Dương (TP Hồ Chí Minh) in ấn phẩm cho Trung tâm trị giá gần 455 triệu đồng, trong đó có bốn hợp đồng hơn 366 triệu đồng lại ký nghiệm thu và chuyển trả tiền cho đối tác trước khi nhận ấn phẩm (chưa xác định có ấn phẩm hay không).

Cần xử lý triệt để sai phạm

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang kết luận: Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chi ủy chi bộ Trung tâm.

Về cá nhân, ngoài trường hợp của bà Thảo, còn kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Giải Phóng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm; ông Phùng Hữu Tiềm, Chi ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm; ông Bành Tòng Mẫn, Chi ủy viên, Chánh Văn phòng Trung tâm; ông Lê Thượng Chánh, Chi ủy viên; ông Nguyễn Thái Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm; ông Ngô Thanh Vũ, Phó Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch; bà Trần Thị Đoan Trang, thủ quỹ Trung tâm. Riêng bà Tiêu Mỹ Thảo, phụ trách Kế toán, kiểm điểm theo quy trình và có hình thức kỷ luật…

Chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm nhận xét, đánh giá, phân loại lại viên chức năm 2016 đối với bà Đinh Hồ Ngọc Hạnh; xem xét, giải quyết bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo một số trưởng, phó phòng được miễn nhiệm; xem xét, giải quyết lại việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Phan Bích Thủy…

Xem lại việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng đối với ông Bành Tòng Mẫn; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết về thẩm quyền tuyển dụng và bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Phong vào ngạch viên chức.

UBKT Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Trung tâm thu hồi, hủy bỏ quyết định số 47 ngày 12-12-2016 và Thông báo số 144 ngày 23-3-2017 của Giám đốc Trung tâm về kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ năm 2016 do không đúng thẩm quyền. Thu hồi hủy bỏ Công văn số 418, ngày 13-7-2017 do Phó Giám đốc Trung tâm ký đề nghị xem xét, xử lý tư cách Chủ tịch UBND phường An Hòa.

Tuy nhiên, những quyết định, văn bản có biểu hiện vượt quyền, lạm quyền của bà Bí thư, Giám đốc Trung tâm đã gây ra những hệ lụy nhất định: Ít nhất hai viên chức đã bị kỷ luật cảnh cáo không đúng quy định; một cán bộ cấp chính quyền cơ sở bị ảnh hưởng uy tín nghiêm trọng.

Với những sai phạm nêu trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang cần xem lại toàn diện tư cách, đạo đức, năng lực, trình độ quản lý, điều hành của bà Giám đốc Trung tâm; chỉ đạo các cơ quan xem xét giải quyết những tổn thất, quyền lợi của viên chức, người lao động mà bà Bí thư, Giám đốc đã gây ra, trả lại sự công bằng và quyền lợi cho họ.

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang kết luận, các nội dung tố cáo đối với đồng chí Nguyễn Duy Linh Thảo là đúng. “Việc xem xét, kỷ luật đồng chí Nguyễn Duy Linh Thảo sẽ tiến hành theo quy trình, quy định của Đảng. Hình thức kỷ luật đồng chí Thảo sẽ căn cứ vào các sai phạm đối chiếu với Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên.

(Bà Lê Kim Phượng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang)

* Kiên Giang xử lý giám đốc lạm quyền (kỳ 1)

Bài và ảnh: VIỆT TIẾN