Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP Hồ Chí Minh bầu

Thứ Năm, 06/12/2018, 03:27:49

Ngày 5-12, tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hồ Chí Minh khóa 9 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND thành phố bầu. Theo đó, có 101 đại biểu đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người với ba mức là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Kết quả, bà Trương Ngọc Ánh (Phó Chủ tịch HĐND thành phố) có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất, với 86 phiếu. Tiếp theo là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Chủ tịch HĐND thành phố) có 81 phiếu tín nhiệm cao (77,14%), ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND thành phố) có 74 phiếu tín nhiệm cao.

Trao và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Long An

Ngày 5-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho một mẹ còn sống, 100 mẹ đã mất và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm ghi nhận những cống hiến lớn lao của các mẹ, các Anh hùng, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Từ sau ngày đại thắng Mùa xuân năm 1975 đến nay, toàn tỉnh Long An đã có 264 tập thể và cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 5.230 mẹ được tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

PV