Khảo sát đời sống đồng bào dân tộc Chứt tại Minh Hóa

Thứ Tư, 11/07/2018, 03:26:08

Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (QH) do đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ QH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc dẫn đầu đến khảo sát tình hình đời sống của đồng bào Chứt tại huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình).

Trong thời gian qua, đồng bào Chứt sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nhưng trình độ sản xuất còn lạc hậu, năng suất lao động thấp. Tuy vậy, bà con vẫn giữ được phong tục, tập quán mang bản sắc văn hóa dân tộc mình; phong trào xây dựng làng, bản văn hóa, gia đình văn hóa được đồng bào tích cực hưởng ứng; tỷ lệ học sinh đến lớp đạt gần 100%, tình hình an ninh chính trị khu vực đồng bào sinh sống ổn định. Dịp này, Đoàn công tác của QH đã đến kiểm tra, khảo sát về tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của đồng bào Chứt ở xã Hóa Sơn. Tại đây, đoàn đã trao mười suất quà tặng mười gia đình chính sách tiêu biểu và năm triệu đồng tặng Quỹ khuyến học xã Hóa Sơn.

Hương Giang