Tăng cường phối hợp xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ

Thứ Tư, 16/05/2018, 21:08:11

Sáng 16-5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT) (2015 - 2018) và phương hướng phối hợp (2018 - 2020). Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Qua hơn hai năm thực hiện Quy chế phối hợp, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các cơ quan, tổ chức ở T.Ư đã triển khai đồng bộ các hình thức, biện pháp phối hợp, nổi bật là: phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương, giải pháp về quốc phòng - an ninh, xử lý đúng đắn, hiệu quả các vấn đề, vụ việc nảy sinh trong nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; thực hiện tốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lương Cường yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị Quân đội thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt phối hợp xây dựng, hoạt động KVPT. Trong đó, tiếp tục phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và các văn bản có liên quan về nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT. Đồng thời, phối hợp tham mưu tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng nền QPTD vững mạnh, KVPT ngày càng vững chắc…

PV