Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức các cơ quan Trung ương

Thứ Ba, 15/05/2018, 19:24:18

Ngày 15-5, tại Hà Nội, Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Ðảng ủy Khối nêu rõ, điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị hai năm vừa qua là lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm, từng đảng viên làm chủ thể, nâng cao đạo đức công vụ làm khâu đột phá; kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Thời gian tới, Ðảng ủy Khối xác định bốn nội dung đột phá để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05. Ðó là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng chi bộ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong Ðảng bộ Khối và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận tính tích cực và chủ động, phát huy ưu thế của các cơ quan Trung ương trong triển khai Chỉ thị 05, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp. Ðồng ý với bốn nội dung đột phá mà Ðảng ủy Khối đã xác định, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng trong Ðảng bộ Khối cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với nội dung học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm, cụ thể hóa thành chương trình công tác, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, người lao động. Trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho công tác xây dựng Ðảng, nhất là năng lực cầm quyền của Ðảng, ngày càng cao, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, công chức các cơ quan Trung ương cũng đặt ra yêu cầu ngày càng lớn. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác là học phương pháp tư duy và làm việc khoa học, hiệu quả; coi trọng tính nêu gương của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Trong thực hiện, cần làm thực chất, không chạy theo số lượng, không chạy theo thành tích, phong trào, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống; giữa khen thưởng biểu dương và xử lý kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, qua đó tạo sức lan tỏa, tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, để biến thành động cơ hành động của mỗi người.

Tại Hội nghị, Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đã khen thưởng 13 đảng bộ cơ sở tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018.

PV