Đồng chí Phạm Minh Chính:

Công tác cán bộ là thường xuyên, then chốt của Đảng

Thứ Hai, 14/05/2018, 10:56:00

NDĐT - Trong hai ngày 13 và 14-5, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri hai huyện Ba Chẽ và Tiên Yên, Quảng Ninh.

Công tác cán bộ là thường xuyên, then chốt của Đảng

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban tổ chức TƯ tiếp xúc cử tri huyện Tiên Yên.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Minh Chính thông tin tới cử tri hai huyện về chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra từ ngày 21-5 đến 17-6 tới đây; tình hình trong nước, quốc tế. Đại biểu Đỗ Thị Lan, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thông tin về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh từ kỳ họp thứ 4 đến nay; báo cáo kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Ba Chẽ gửi đến Quốc hội.

Cử tri huyện Ba Chẽ đề nghị, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan tới việc đầu tư các dự án lớn không hiệu quả, gây lãng phí; tích cực đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng ở các cấp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Đối với huyện Ba Chẽ cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ để huyện sớm đưa sáu xã, 49 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn; đầu tư lĩnh vực y tế, giáo dục cho địa phương; đồng thời, đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để bà con nhân dân đi lại, giao thương phát triển sản xuất.

Đánh giá cao các ý kiến của cử tri thể hiện rõ trách nhiệm với tỉnh và đất nước, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng sâu, vùng xa, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân. Trên cơ sở điều kiện lợi thế của địa phương là rừng và đất rừng, đồng chí yêu cầu huyện Ba Chẽ tiếp tục quan tâm, khuyến khích người dân tham gia phát triển sản xuất gắn với nhu cầu của thị trường. Đồng thời, quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; làm tốt công tác quy hoạch đất đai. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế đề ra, chính quyền địa phương phải gần dân, sát dân hơn và huy động được sự tham gia của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban tổ chức TƯ tham quan mô hình phát triển kinh tế ở huyện Ba Chẽ.

Tại huyện Tiên Yên, các cử tri mong muốn các Luật nếu được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới đây sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước, trong đó có Luật đặc khu; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách tại địa phương như nâng phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ từ huyện tới thôn; đề nghị Đảng và Nhà nước quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng.

Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của các cử tri và khẳng định sẽ kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét. Đối với những ý kiến đề xuất về cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, của cán bộ, đồng chí yêu cầu HĐND tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu cơ chế chính sách cho đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm; có cơ chế khoán linh hoạt. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, đồng chí nhấn mạnh: Trung ương xác định không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương cũng phải vào cuộc tích cực, tránh tình trạng trên nóng, dưới lạnh, phải bảo đảm đúng người, đúng tội, tránh tình trạng oan sai. Nhân dân, cử tri cũng cần tham gia giúp Đảng, Nhà nước trong việc phát hiện, phòng chống tham nhũng.

Riêng đối với huyện Tiên Yên, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương tư duy, hành động quyết liệt trong việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo đề án 25 bảo đảm hiệu quả, ổn định tình hình; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện Tiên Yên đã được nâng lên rõ rệt. Chính bằng việc cải cách, đổi mới hệ thống chính trị, huyện đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của người dân. Qua đó, huyện đã huy động được sức mạnh của nhân dân, góp phần thay đổi Tiên Yên. Đồng chí nhấn mạnh công tác cán bộ là thường xuyên, then chốt của Đảng, do đó huyện Tiên Yên cần quan tâm chuyển tiếp vững chắc về thế hệ cán bộ, là nền tảng quan trọng cho các bước phát triển tiếp theo;

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cùng với việc đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Tiên Yên cần tập trung cho phát triển kinh tế; xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương, tập trung cho đề án “2 con, 1 cây”. Đồng chí cũng lưu ý, việc phát triển của huyện phải xuất phát từ công tác quy hoạch mới phát triển bền vững. Lãnh đạo huyện phải chỉ đạo thực hiện nhanh việc GPMB thực hiện dự án cao tốc Vân đồn – Móng Cái, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư; Tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết 56 của Quốc hội, trong đó, lưu ý những viêc đã quy định cụ thể, rõ ràng thì cần bắt tay thực hiện ngay; những việc mới, chưa có quy định hoặc quy định không còn phù hợp thì xem xét đổi mới, đề xuất thực hiện thí điểm. Những việc chưa rõ, phức tạp, nhạy cảm, còn nhiều ý kiến cần tiếp tục nghiên cứu tổng kết để kiến nghị chủ trương, giải pháp.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban tổ chức TƯ tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo của huyện Tiên Yên.

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu huyện Tiên Yên tiếp tục hoàn thiện báo cáo để làm tạo điều kiện cho các địa phương đến học tập kinh nghiệm; có bổ sung đánh giá so sánh kết quả trước và sau khi triển khai thực hiện. Với những cơ chế, chính sách đề xuất, huyện tập hợp để báo cáo tỉnh xem xét, sớm có giải pháp tháo gỡ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đồng chí Phạm Minh Chính cũng đi tham quan một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Ba Chẽ và tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo ở huyện Tiên Yên.

QUANG THỌ