Nhân rộng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Chủ Nhật, 15/04/2018, 19:54:33

Ngày 15-4, tại TP Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDCNTMKM), vườn mẫu. Ðồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, các tỉnh, thành phố trong cả nước và đại diện một số cơ quan ngoại giao tại Việt Nam dự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vương Ðình Huệ khẳng định: Sau hơn bảy năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay cả nước đã có 3.289 xã đạt chuẩn NTM (chiếm khoảng 36,8% số xã), bình quân cả nước đạt 14,25 tiêu chí/xã; 49 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM; cả nước chỉ còn 121 xã đạt dưới năm tiêu chí.  

Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM là rất toàn diện và tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn trên phạm vi cả nước. Phong trào xây dựng NTM gắn kết chặt chẽ với quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho nông dân. Công tác bảo vệ môi trường nông thôn đã có chuyển biến lớn, nhất là vấn đề xử lý rác thải khu dân cư và tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững và ngày càng củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao…

Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ cho rằng, điểm mấu chốt của xây dựng KDCNTMKM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, tạo dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia. Vì vậy, các tỉnh, thành phố cần đưa ra các tiêu chí, chỉ tiêu phù hợp điều kiện thực tiễn, văn hóa của từng vùng, miền, để việc xét, công nhận KDCNTMKM thật sự bảo đảm chất lượng, là hình mẫu để các địa phương khác học tập, noi theo, tránh vì thành tích... Các địa phương tuyệt đối không vì thành tích mà huy động quá sức dân, phải để người dân thật sự tự nguyện, tự mình chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở những kết quả bước đầu trong KDCNTMKM, vườn mẫu ở Hà Tĩnh và Quảng Ninh, đồng chí Vương Ðình Huệ đề nghị các tỉnh, thành phố chủ động nghiên cứu, học tập kinh nghiệm để vận dụng thực hiện phù hợp tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến chính sách, cách làm, những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới tại mỗi địa phương.

PV