Giải pháp đồng bộ phát triển đảng trong doanh nghiệp

Thứ Sáu, 13/04/2018, 18:13:31

Từ những khó khăn, hạn chế bước đầu mang tính đặc thù, Ðảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã có giải pháp đồng bộ, phương thức lãnh đạo phù hợp trong công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên, qua đó nhân rộng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của từng cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Giải pháp đồng bộ phát triển đảng trong doanh nghiệp

Trao chứng chỉ cho học viên của Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tạo nguồn kết nạp Ðảng.

Quần chúng được Chi bộ Các doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh tổ chức kết nạp đảng viên mới vào dịp 3-2-2018 là đồng chí Vũ Ngọc Ðông. Ðồng chí là Giám đốc Công ty TNHH Việt Phong, Khu công nghiệp Ðình Trám. Trong giờ phút thiêng liêng dưới cờ Ðảng, đồng chí tâm sự là doanh nhân, tôi được chi bộ giác ngộ nâng cao nhận thức về Ðảng, từ đó đã cho tôi động cơ phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên, để cùng các đảng viên trong chi bộ góp phần tích cực trong nhiệm vụ ổn định và phát triển doanh nghiệp, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.

Bí thư Chi bộ Các doanh nghiệp Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang Nguyễn Minh Chiến cho biết: Hiện Công ty TNHH Việt Phong có năm đảng viên, trong đó bốn đồng chí đảng viên chính thức. Ðảng viên trong công ty phấn đấu năm 2018 sẽ bồi dưỡng kết nạp thêm ba đảng viên và đề nghị thành lập chi bộ mới trực thuộc Ðảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh.

Ðảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang hiện có hơn ba nghìn đảng viên sinh hoạt tại 67 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 22 đảng bộ cơ sở, 45 chi bộ cơ sở, 149 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Nhiều năm liền Ðảng bộ Khối được đánh giá là mô hình tốt trong công tác phát triển đảng ở tỉnh Bắc Giang. Ðạt được kết quả nêu trên là quá trình chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, công tác xây dựng Ðảng của Ðảng bộ Khối.

"Lãnh đạo công tác tư tưởng, phải đi trước. Các cấp ủy phải có biện pháp phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị chủ chốt, làm cho chủ doanh nghiệp hiểu đúng, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp" - Bí thư Ðảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Vượng chia sẻ.

Nhằm nâng cao nhận thức và tạo môi trường để quần chúng phấn đấu, khẳng định bản thân, Ðảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể quần chúng triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI,XII) gắn liền với đó là kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Nhân tố hàng đầu là phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ đảng viên và cán bộ chủ chốt.

Ðể tạo nguồn phát triển đảng viên mới, hằng năm Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, và các đoàn thể trực thuộc quán triệt nghiêm túc quan điểm, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ kết nạp đảng viên mới theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết Ðại hội của Ðảng bộ Khối đề ra . Theo đó, ngay từ đầu năm, các tổ chức cơ sở đảng đều ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Ðảng và phát triển đảng viên.

Ban Tổ chức Ðảng ủy Khối thực hiện tốt chức năng hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp đầy đủ tài liệu, bảo đảm cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định; tham mưu kịp thời giúp Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối xử lý những vướng mắc trong quá trình làm công tác thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị của quần chúng ưu tú là đối tượng xét kết nạp Ðảng. Ban Tuyên giáo Ðảng ủy Khối xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban Thường vụ mở các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Ðảng và đảng viên mới theo chương trình công tác đề ra. Năm 2017, Ðảng bộ Khối đã tổ chức ba lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho 255 quần chúng, ba lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 224 đảng viên mới. Khảo sát lớp học được tổ chức dành riêng cho quần chúng ưu tú đang làm việc tại 30 doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tỉnh (gồm 28 doanh nghiệp FDI, hai doanh nghiệp tư nhân). Trong số 76 học viên có một là Chủ tịch HÐQT, một giám đốc; 10 học viên đang đảm nhận các vị trí quản lý, trưởng, phó phòng và nhiều đồng chí tham gia Ban Chấp hành công đoàn trong doanh nghiệp.

Với nhiều giải pháp và quyết tâm cao, năm 2017 toàn Ðảng bộ đã tạo nguồn bồi dưỡng, và kết nạp được 214 quần chúng ưu tú vào Ðảng, đạt 119% chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, Ðảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh đã kết nạp được 35 đảng viên, đạt 140% chỉ tiêu giao; Ðảng bộ Công ty cổ phần May Bắc Giang kết nạp được 47 đảng viên, đạt 104% chỉ tiêu giao…

Gắn liền quá trình nêu trên, các cấp ủy cơ sở có kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên mới. Ðảng ủy chỉ đạo các cơ sở đảng sau khi kết nạp, công tác theo dõi, quản lý, kiểm tra được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên, bảo đảm đảng viên luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu, tiền phong đi đầu; kịp thời ngăn chặn tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ đảng viên; đồng thời, tạo nền tảng để các cấp ủy chủ động nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, hầu hết đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm. Nhìn chung toàn Ðảng bộ, cùng với số lượng, chất lượng đảng viên kết nạp được cải thiện về cơ cấu, nâng cao về chất lượng, được rèn luyện, thử thách thực tiễn, trình độ chuyên môn vững, luôn gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có uy tín với quần chúng.

Kết quả ở Ðảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã góp phần giúp tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể có những phương thức hoạt động phù hợp với mô hình quản lý, điều hành trong doanh nghiệp. Hiện nay Ðảng ủy Khối đang tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Ðảng trong doanh nghiệp, coi trọng nâng cao vai trò tham gia đổi mới phương thức quản lý, điều hành, để doanh nghiệp phát triển đúng định hướng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Bài và ảnh: NAM HẢI, NGỌC CHÂM