Dân có thông, việc mới thành công

Thứ Hai, 12/03/2018, 18:31:42

Những ngày qua, đến đâu cũng nghe bà con bàn tán về chuyện sáp nhập hai thôn. Mặc dù chi bộ, ban công tác mặt trận thôn đã họp nhiều lần, hỏi ý kiến từng hộ gia đình, song xem ra khó thuận.

Khi làm công tác tư tưởng, mấy anh cán bộ thôn nói đúng như hướng dẫn tuyên truyền của cấp trên. Việc sáp nhập hai thôn là để gắn với xây dựng nông thôn mới, bố trí lại sản xuất, tạo cơ hội phát triển; lại giảm được một nửa số cán bộ, bớt gánh nặng kinh phí. Chủ trương này nhiều nơi trong huyện đã làm và thực tế cho thấy có nhiều cái được.

Như thế thì còn gì bằng. Vậy mà nhiều bà con trong thôn phản đối; giải thích thế nào cũng không nghe. Họ ý kiến: Đang yên đang lành sao phải nhập, không khéo “ba bữa nửa tháng” lại tách. Thôn ta có hơn một trăm hộ, cán bộ quản lý đã tốt chưa? Nếu sáp nhập, số hộ dân tăng gấp đôi, thì quản lý an ninh, trật tự, rồi tổ chức các phong trào, hoạt động của thôn có được làm tốt hơn không?…

Một số người tâm tư: Là nông thôn, nông dân như nhau cả, nhưng mỗi khi có công việc gì, nhất là phong trào làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ các loại quỹ, thôn bên thường đứng cuối “bảng xếp hạng”. Như việc xây nhà sinh hoạt cộng đồng chẳng hạn, một số thợ xây ứng tiền ra làm, công trình khánh thành đã lâu rồi mà thôn vẫn chưa thu đủ tiền để thanh toán. Thế là tốp thợ khóa cửa nhà sinh hoạt cộng đồng, không cho sử dụng.

Lại đến chuyện các công trình của hai thôn, sau sáp nhập sẽ sử dụng, quản lý ra sao; lấy trụ sở thôn nào làm chính; những buổi họp thôn đông dân như thế, địa bàn lại rộng, liệu có tổ chức được thường xuyên hay không,…? Nhiều việc mới phức tạp sẽ nảy sinh chưa thể lường hết được. Vì những chuyện như thế mà thôn trong, thôn ngoài đều thấy ái ngại, chưa ai muốn “ở chung”.

Chủ trương sáp nhập thôn là đúng. Song cần xem xét thật kỹ lưỡng từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của các thôn mà có biện pháp, cách làm phù hợp, có cách giải thích cho dân thông. Có được lòng dân, dân có thông, việc mới thành công.

HOÀNG ANH SƠN