88 năm Ngày thành lập Đảng

Thứ Sáu, 02/02/2018, 11:54:43
88 năm Ngày thành lập Đảng

Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân.

HỒ CHÍ MINH