Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ Sáu, 12/01/2018, 19:22:14

Ngày 12-1, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự, có các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đánh giá khách quan, đúng mức thành tích, kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đạt được trong năm qua; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, phân tích sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại và nguyên nhân. Hội nghị đã tập trung làm rõ những nội dung, giải pháp, biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018 với trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, các đại biểu đã đề xuất một số ý kiến để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong năm 2017 đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, với nhiều việc khó, thể hiện quyết tâm của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã chủ động đi trước, xử lý, kỷ luật nghiêm hơn; việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm có trọng tâm, trọng điểm, xác định đúng vấn đề và thực hiện đúng chức năng của ủy ban kiểm tra, hướng vào những lĩnh vực mà người dân quan tâm và triển khai một cách kịp thời, chính xác, quyết liệt, triệt để, có kết luận trong một thời gian ngắn… Đồng chí nhấn mạnh: Điều quan trọng là qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, làm rõ những ưu điểm để phát huy tốt hơn và những khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa. Năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần bám sát bảy nhiệm vụ đã đề ra và thực hiện với một tinh thần sâu sát, quyết liệt hơn nữa.

Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra T.Ư phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018).