Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ Sáu, 12/01/2018, 19:18:39

TTXVN - Ngày 12-1, tại TP Vũng Tàu, đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) các tỉnh Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung như: quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng; thực trạng chất lượng đội ngũ CBCCVC hiện nay; những yêu cầu đặt ra trong công tác xây dựng đội ngũ CBCCVC; thực trạng, giải pháp công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; cách thức đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, gắn với công tác tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, vận hành hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, hội thảo nhằm mục đích ghi nhận các ý kiến xây dựng và góp phần hoàn thiện dự thảo Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời đại mới”.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.