Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND

Thứ Sáu, 12/01/2018, 11:43:50
 Font Size:     |        Print

NDĐT - Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư vừa có Văn bản số 38/BTĐKT-VI về việc lấy ý kiến nhân dân đối với 122 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, có thành tích trong thời kỳ kháng chiến.

Theo đó, hai cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; 34 cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ; 19 cá nhân được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời chống thực dân Pháp; 67 cá nhân được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống đế quốc Mỹ. (Danh sách 122 cá nhân đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND đăng trên Báo Nhân Dân điện tử tại đây).

Các ý kiến đóng góp gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng T.Ư.

PV

Chia sẻ