Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ Năm, 11/01/2018, 18:54:01
 Font Size:     |        Print

Ngày 11-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban Chỉ đạo) tổ chức tổng kết công tác năm 2017. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì Hội nghị.

Cùng dự, có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Năm 2017, việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã chuyển mạnh theo hướng cụ thể, gần dân, vì dân phục vụ; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để vụ việc tồn đọng, kéo dài... Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận những chuyển biến từ phía cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy dân chủ trong nhân dân.

Tuy nhiên, đồng chí lưu ý còn nhiều vấn đề đặt ra trong đời sống của người dân, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần tiếp tục được cải thiện; chính sách cần hài hòa để bảo đảm đời sống, lợi ích của người dân…

Vì vậy, thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Ban Chỉ đạo cần phối hợp các tổ chức trong hệ thống chính trị nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ; gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, Ban Chỉ đạo tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, đứng đầu cơ quan nhà nước với nhân dân theo quy định; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở; tiếp tục kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các cấp.

PV

Chia sẻ