Bế mạc phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Năm, 11/01/2018, 18:52:45
 Font Size:     |        Print

Sáng 11-1, tại Nhà Quốc hội (QH) dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) bế mạc.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Chủ tịch QH cho biết: Ủy ban TVQH đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 20 để tập trung cho ý kiến về ba dự án luật, một dự thảo nghị quyết và các nội dung khác. Các nội dung đã có kết luận cụ thể, sẽ được gửi thông báo đến các cơ quan, tổ chức hữu quan. Đối với ba dự án luật gồm: Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật An ninh mạng, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, hiện vẫn còn một số vấn đề có ý kiến khác nhau, là những vấn đề mới và khó, đề nghị các Ủy ban của QH phối hợp chặt chẽ với ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban TVQH và các ý kiến tại phiên họp này, cũng như tiếp tục xin ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học để hoàn chỉnh dự án luật gửi đến các đoàn đại biểu QH tổ chức thảo luận, lấy ý kiến tại địa phương; đồng thời sẽ trình hội nghị đại biểu QH hoạt động chuyên trách cho ý kiến vào tháng 4-2018.

Sau khi xem xét tờ trình của Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban TVQH thống nhất không ban hành nghị quyết của Ủy ban TVQH quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước, mà giao cho Kiểm toán Nhà nước phối hợp chặt chẽ các cơ quan hữu quan để tiến hành tổng kết thực tiễn, đánh giá việc thực hiện luật, đề xuất những nội dung cần sửa đổi để bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước và trình QH xem xét theo đúng quy định.

Về điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án hồ chứa nước Krông Pách thượng, tỉnh Đác Lắc, Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện hai dự án này về việc xem xét phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, rà soát tất cả các dự án thủy lợi khác có đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ để báo cáo tổng thể với Ủy ban TVQH xem xét cho ý kiến, bảo đảm hoàn thành sớm để sử dụng có hiệu quả các công trình này.

Trước đó, Ủy ban TVQH cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (ĐVHCKTĐB). Về một số nội dung cụ thể, theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH Hà Ngọc Chiến và một số đại biểu đề nghị tổ chức chính quyền ở ĐVHCKTĐB theo hướng có cả Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Tuy nhiên, cần tăng thẩm quyền của Chủ tịch UBND, giảm tính tập thể. Một số ý kiến khác ủng hộ phương án tổ chức đồng thời Hội đồng nhân dân ĐVHCKTĐB (gọi tắt là Hội đồng đặc khu), Ủy ban nhân dân ĐVHCKTĐB (gọi tắt là Ủy ban đặc khu) và hội đồng tư vấn. Người đứng đầu Ủy ban đặc khu có thể gọi là Trưởng đặc khu. Cần tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực, xây dựng quy trình xử lý Trưởng đặc khu một cách rõ ràng để phòng ngừa rủi ro...

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, tinh thần chung là mong muốn xây dựng mô hình ĐVHCKTĐB có tổ chức gọn nhẹ, nhưng bảo đảm nguyên tắc kiểm soát quyền lực, không vi hiến, không trái Nghị quyết của T.Ư. Tại kỳ họp thứ tư vừa qua, QH đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật ĐVHCKTĐB. Dự thảo luật do Chính phủ trình QH đề xuất hai phương án tổ chức chính quyền địa phương ở ĐVHCKTĐB.

Tại phiên họp này, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu QH, các chuyên gia và qua thảo luận, phân tích các ưu điểm, hạn chế của hai phương án do Chính phủ trình, nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật của QH đề xuất thiết kế Phương án 3 về tổ chức bộ máy chính quyền ĐVHCKTĐB. Theo Phương án 3, chính quyền địa phương ở ĐVHCKTĐB là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ĐVHCKTĐB được tổ chức tinh gọn, chỉ quyết định một số vấn đề quan trọng, mang tính định hướng lớn, còn chủ yếu tập trung phân quyền, phân cấp thẩm quyền quản lý, điều hành ở ĐVHCKTĐB cho Chủ tịch Ủy ban đặc khu...

Tại phiên họp hôm qua, Ủy ban TVQH nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26) vào ngày 18-1 tới. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH, Phó Trưởng ban tổ chức APPF-26 Nguyễn Văn Giàu cho biết: Hội nghị APPF-26 là một sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng, mở đầu cho hoạt động ngoại giao lớn của Nhà nước ta trong năm 2018. Hội nghị sẽ diễn ra nhiều phiên họp quan trọng với các chủ đề: Các vấn đề chính trị và an ninh, các vấn đề kinh tế và thương mại, các vấn đề hợp tác phát triển trong khu vực, về APPF...

Tính đến ngày 4-1-2018 đã có 21 trong số 27 đoàn khẳng định tham dự APPF-26, trong đó có tám đoàn cấp Chủ tịch QH và sáu đoàn Phó Chủ tịch QH; có một số đoàn đề nghị thăm chính thức nước ta. Nhất trí các nội dung báo cáo và kế hoạch phân công công tác tổ chức Hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, chỉ còn mấy ngày nữa là đến Hội nghị, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo để bảo đảm cho thành công hoạt động ngoại giao nghị viện lớn nhất mở đầu cho hoạt động ngoại giao quan trọng của Nhà nước ta trong năm nay.

PV

Chia sẻ