Hà Nam biểu dương cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở tiêu biểu

Thứ Ba, 14/11/2017, 09:03:13
 Font Size:     |        Print
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương các Chủ tịch MTTQ cơ sở tỉnh Hà Nam.

NDĐT - Ngày 14-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng Ban Công tác mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014-2017, nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2017).

Biểu dương những thành tích của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở của tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề nghị MTTQ các cấp tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đóng góp công sức, trí tuệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường vận động nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp các lực lượng xã hội tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và bà Hà Thị Minh Tâm, Chủ tịch T.Ư MTTQ tỉnh Hà Nam biểu dương các Chủ tịch MTTQ cơ sở tỉnh Hà Nam.

Trong quá trình triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, yêu nước, MTTQ các cấp tỉnh Hà Nam đã thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên, sự đồng tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. MTTQ các cấp đến khu dân cư tỉnh Hà Nam tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động phối hợp triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Giai đoạn 2014-2017, các cấp MTTQ tỉnh Hà Nam đã phối hợp các tổ chức thành viên, các ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nội dụng và giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn ở từng khu dân cư, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt được những kết quả tích cực. Điển hình như: trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ cấp xã, các Ban Công tác mặt trận trong tỉnh đã huy động nhân dân tham gia gần 12.500 ngày công lao động, hiến hơn ba nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng để tu sửa, làm mới bê-tông hóa gần 737 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng; trong bốn năm, quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới 393 nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng... Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở xã, phường, thị trấn đã giám sát 737 vụ việc, với 380 vụ việc được kiến nghị đến chính quyền cùng cấp xem xét giải quyết...

Mỗi cán bộ Mặt trận cơ sở mặc dù có cách thể hiện khác nhau về phương pháp, cách làm nhưng điểm chung nhất là họ đã thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác Mặt trận. Những việc làm và đóng góp của Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng Ban Công tác mặt trận thời gian qua thực sự là những nhân tố góp phần quan trọng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, 115 cá nhân được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; 74 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014-2017 đã được UBND tỉnh Hà Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam tặng bằng khen.

ĐÀO PHƯƠNG

Chia sẻ