Phê bình Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Thứ Hai, 13/11/2017, 21:31:47
 Font Size:     |        Print

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã phê bình Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 11157/VPCP-V.I ngày 22-12-2016 của Văn phòng Chính phủ liên quan việc tố cáo của Công ty cổ phần Ðầu tư - xây dựng - thương mại Minh Thắng Bạc Liêu.

Phó Thủ tướng giao Tổng Thanh tra Chính phủ xác minh nội dung tố cáo của Công ty Minh Thắng Bạc Liêu, kết luận nội dung xác minh và kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-3-2018.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, xác minh làm rõ về tố cáo của Công ty Minh Thắng Bạc Liêu, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1-2-2017. Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã ba lần có văn bản đôn đốc, tuy nhiên, đến nay Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa báo cáo kết quả.

PV

Chia sẻ