Công bằng hơn trong cơ cấu giá điện mới

Thứ Hai, 13/11/2017, 21:18:33
 Font Size:     |        Print

Bộ Công thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Theo đó, có những điểm hợp lý đáng ghi nhận, nổi bật là có sự phân biệt giá bán lẻ điện theo đối tượng và thời gian sử dụng; mức tiêu thụ và có tính tới chính sách xã hội cho người nghèo.

Theo dự thảo, giá bán lẻ điện sẽ được quy định chi tiết cho năm nhóm khách hàng sử dụng điện, gồm: nhóm khách hàng dùng điện cho sản xuất; kinh doanh; lưu trú du lịch; hoạt động hành chính sự nghiệp và sinh hoạt. Ðồng thời, giá điện tiêu thụ vào giờ thấp điểm sẽ được giảm khoảng 25% và ngược lại, sẽ tăng giá tới gần 160% đối với điện tiêu thụ trong giờ cao điểm. Giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt còn được chia thành sáu bậc, chịu mức giá tăng dần và càng sử dụng nhiều càng phải trả tiền cao hơn, tới 1,5 lần so với giá dùng ít nhất (dưới 51 kW giờ). Quy định này là hợp lý và công bằng nhìn từ góc độ điện năng là mặt hàng không khuyến khích tiêu thụ lãng phí và mức điều tiết giá cơ bản phù hợp mức thu nhập của người dân hiện nay. Ðiểm tích cực và công bằng xã hội của cơ cấu giá điện mới còn ở chỗ tiếp tục lồng ghép chính sách xã hội vào giá điện. Cụ thể, hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hằng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kW giờ tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dự thảo chia làm sáu nhóm mức tiêu thụ điện sinh hoạt là khá dày. Có thể thu hẹp số nhóm và tăng giãn cách tới 150 kW giờ cho mỗi mức 3, 4 và 5 thay vì chỉ 100 kW giờ. Ðồng thời, mức giá lũy tiến bị tăng nhanh cho nhóm đối tượng từ mức 200 đến 400 kW giờ cũng là một điểm cần cân nhắc để bảo đảm công bằng hơn cho đa số người dân hiện nằm trong nhóm có mức tiêu thụ này. Ngoài ra, mức giá cũng chưa thật sự công bằng giữa các hộ tiêu thụ điện sinh hoạt nhóm 5 với nhóm 6, nhất là việc tính đồng giá giữa các hộ sử dụng dưới 501 kW giờ với các hộ sử dụng hàng nghìn kW giờ, đặc biệt từ góc độ cần hạn chế sử dụng điện sinh hoạt lãng phí.

Việc áp dụng giá điện theo giờ cao điểm và thấp điểm là đáng hoan nghênh, song đòi hỏi cơ quan chức năng cần nêu rõ quy trình và cách tính mức tiêu thụ điện cho giờ cao điểm và thấp điểm sao cho minh bạch, chính xác và ngăn chặn sự lạm dụng có thể cả từ hai phía, người tiêu dùng và người cung cấp, thu tiền điện. Bên cạnh đó, ngành điện cần tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định 24/2017/QÐ-TTg ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế tự quyết điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, khi giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3 đến dưới 5%, và từ 5 đến dưới 10%. Khi cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc điều chỉnh ngoài khung giá quy định gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công thương cần chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát phương án giá điện do EVN trình, trong trường hợp cần thiết, có thể báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Cùng với quy định phục hồi thị trường điện cạnh tranh kể từ ngày 1-11, cơ chế quản lý giá điện mới và dự thảo cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới nêu trên là một bước tiến phù hợp Luật Ðiện lực và kỳ vọng sẽ góp phần quản lý giá điện công bằng, công khai, minh bạch hơn theo nguyên tắc thị trường.

TS NGUYỄN MINH PHONG

Chia sẻ