Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Thứ Bảy, 11/11/2017, 13:56:29
 Font Size:     |        Print
 

Nhận lời mời của Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình ngày mai dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Đinh Tiết Tường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chủ nhiệm Văn phòng T.Ư, Chủ nhiệm Văn phòng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Lưu Hạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính và Kinh tế; Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ Viện; Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao; Tống Đào, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại T.Ư; Hà Lập Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước; Chung Sơn, Bộ trưởng Thương mại; Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; Tôn Chí Cương, Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu; Trần Hào, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam; Hồng Tiểu Dũng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam; Vương Thiếu Quân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng T.Ư, Cục trưởng Cảnh vệ T.Ư; Khổng Huyễn Hựu, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sinh năm 1953, quê quán: huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đồng chí Tập Cận Bình gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 1-1974. Đồng chí là nghiên cứu sinh chuyên ngành giáo dục Lý luận và Tư tưởng chính trị Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Học viện Nhân văn Xã hội, Đại học Thanh Hoa; có bằng Kỹ sư hóa học; Tiến sĩ Luật. Đồng chí Tập Cận Bình đã trải qua quá trình học tập và giữ nhiều cương vị công tác. Từ năm 1969 đến 1975: là thanh niên tri thức, Bí thư Chi bộ tại Đại đội Lương Gia Hà, Công xã Văn An Dịch, huyện Diên Xuyên, tỉnh Thiểm Tây; từ năm 1975 đến 1979: học chuyên ngành Hóa hữu cơ tổng hợp, khoa Hóa, Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh; từ năm 1979 đến 1982: Thư ký Văn phòng Quốc Vụ viện, Văn phòng Quân ủy T.Ư; từ năm 1982 đến 1983: Phó Bí thư Huyện ủy Chính Định, tỉnh Hà Bắc; 1983 - 1985: Bí thư Huyện ủy Chính Định, tỉnh Hà Bắc, kiêm Chính ủy thứ nhất, Bí thư thứ nhất Đảng ủy Ban Vũ trang, huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc; 1985 - 1988: Thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng (Phó Chủ tịch UBND) thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến; 1988 - 1990: Bí thư Địa ủy Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy Phân quân khu Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến; 1990 - 1993: Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại (Chủ tịch HĐND) thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy Phân quân khu Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến; 1993 - 1995: Thường vụ Tỉnh ủy Phúc Kiến; Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy Phân quân khu Phúc Châu; 1995 - 1996: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến; Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy Phân quân khu Phúc Châu; 1996 - 1999: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến; 1999 - 2000: Phó Bí thư Tỉnh ủy, quyền Tỉnh trưởng (Chủ tịch UBND) tỉnh Phúc Kiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Động viên quốc phòng Quân khu Nam Kinh kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Động viên quốc phòng tỉnh Phúc Kiến; 2000 - 2002: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Phúc Kiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Động viên quốc phòng Quân khu Nam Kinh kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Động viên quốc phòng tỉnh Phúc Kiến (từ năm 1998 đến 2002 học nghiên cứu sinh tại chức chuyên ngành Lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Giáo dục tư tưởng chính trị tại Học viện Xã hội nhân văn, Đại học Thanh Hoa và giành được học vị Tiến sĩ Luật); năm 2002: Phó Bí thư Tỉnh ủy, quyền Tỉnh trưởng Chiết Giang, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Động viên quốc phòng tỉnh Chiết Giang; 2002 - 2003: Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy Quân khu tỉnh Chiết Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Động viên quốc phòng Quân khu Nam Kinh, Chủ nhiệm Ủy ban Động viên quốc phòng tỉnh Chiết Giang; 2003 - 2007: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại tỉnh Chiết Giang, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy Quân khu tỉnh Chiết Giang; năm 2007: Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải, kiêm Bí thư thứ nhất Đảng ủy Khu Cảnh bị thành phố Thượng Hải; 2007 - 2008: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đảng, Hiệu trưởng Trường Đảng T.Ư; 2008 - 2010: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Hiệu trưởng Trường Đảng T.Ư; 2010 - 2012: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đảng; Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa; Phó Chủ tịch Quân ủy T.Ư, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự T.Ư nước CHND Trung Hoa (Ủy ban Quân sự Nhà nước); Hiệu trưởng Trường Đảng T.Ư; 2012 - 2013: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư BCH T.Ư, Chủ tịch Quân ủy T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự T.Ư nước CHND Trung Hoa; từ năm 2013 đến nay: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư BCH T.Ư, Chủ tịch Quân ủy T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Chủ tịch Ủy ban Quân sự T.Ư nước CHND Trung Hoa.

Đồng chí Tập Cận Bình là Ủy viên dự khuyết T.Ư khóa 15; Ủy viên T.Ư các khóa 16, 17, 18 và 19; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị các khóa 17, 18 và 19.

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC