Phối hợp triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Thứ Năm, 12/10/2017, 22:14:45
 Font Size:     |        Print

Sáng 12-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp hoạt động. Tới dự, có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai cơ quan đã thống nhất đánh giá, công tác phối hợp trong thời gian qua được tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả; đồng thời, thống nhất một số nội dung phối hợp hoạt động thời gian tới. Trong đó, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ðổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động, tập hợp quần chúng, nắm bắt hiệu quả tình hình dư luận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Cải thiện chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua: "Ðoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... Tăng cường công tác đấu tranh chống lại âm mưu, hoạt động chống phá quân đội của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội, chia rẽ mối đoàn kết quân - dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia đóng góp xây dựng Ðảng, chính quyền, các tổ chức quần chúng trong cơ quan, đơn vị quân đội. Vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại của Ðảng, tham gia đấu tranh bảo vệ, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc...

PV

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC