Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng "BÚA LIỀM VÀNG"

Bình Phước nỗ lực phát triển Ðảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Thứ Năm, 07/09/2017, 19:33:48

Sau hơn 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác xây dựng Ðảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tình hình mới, công tác phát triển Ðảng ở các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã không đạt mục tiêu đề ra. Do vậy, Tỉnh ủy Bình Phước đang triển khai nhiều giải pháp để cải thiện tình hình trong thời gian tới.

Số lượng tổ chức đảng còn ít

Ðến nay, Ðảng bộ tỉnh Bình Phước mới có 16 tổ chức đảng trong các DN ngoài khu vực nhà nước (gồm 13 chi bộ cơ sở và 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) với 95 đảng viên. Số lượng tổ chức đảng mới đạt 60% so với chỉ tiêu do Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra. Trong đó, chưa có DN có vốn đầu tư nước ngoài nào thành lập tổ chức đảng và cũng chưa thành lập được tổ chức Ðảng ở DN ngoài khu vực nhà nước trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn. Phần lớn các tổ chức đảng được thành lập trên cơ sở số đảng viên được kết nạp trước khi vào làm việc trong các DN.

Phó Bí thư Ðảng ủy Khối DN tỉnh Bình Phước Nguyễn Phúc Bảy cho biết: Năm 2016, Ðảng ủy Khối DN tỉnh đã tổ chức ba lớp học tìm hiểu về Ðảng, có 74 công nhân được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp học và kết nạp Ðảng được ba công nhân. Năm nay, Ðảng ủy Khối chỉ mở một lớp tìm hiểu về Ðảng nhưng số lượng học viên đông hơn. Sáu tháng đầu năm, có năm công nhân ở các DN ngoài khu vực nhà nước được kết nạp Ðảng.

Theo Tỉnh ủy Bình Phước, công tác phát triển Ðảng trong các DN ngoài khu vực nhà nước tiến triển chậm do một số chủ DN, nhất là DN có vốn đầu tư nước ngoài, chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức đảng và đoàn thể trong DN, nên chưa thật sự ủng hộ việc thành lập, tạo điều kiện cho tổ chức đảng và đoàn thể hoạt động. Mặt khác, công tác tiếp cận chủ DN để tuyên truyền về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng còn gặp nhiều khó khăn. Một số tổ chức đảng mới thành lập trong DN ngoài khu vực nhà nước còn lúng túng về tổ chức và phương hướng hoạt động; việc duy trì sinh hoạt còn nhiều trở ngại; chưa thể hiện được vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với DN; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của chi bộ còn nhiều hạn chế… Bên cạnh đó, một số tổ chức đoàn thể mới được thành lập trong DN còn nhiều hạn chế trong hoạt động, chưa phong phú về nội dung và hình thức, không thu hút được đông đảo người lao động tham gia.

Do đó, việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp Ðảng còn hạn chế. Ngoài ra, cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong DN còn dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phải kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bài bản, thiếu kỹ năng, kinh nghiệm, cho nên hiệu quả hoạt động thấp. Ngoài ra, trên địa bàn phần lớn là DN nhỏ và vừa với lĩnh vực hoạt động chủ yếu là chế biến nông - lâm sản, thương mại, dịch vụ…

Cùng với đó, lực lượng lao động làm việc trong các DN chủ yếu là lao động thời vụ, không ổn định. Người lao động có trình độ nhận thức hạn chế, DN gần như chỉ tập trung sản xuất, ít quan tâm việc nâng cao trình độ hiểu biết, nhận thức chính trị, pháp luật cho người lao động; thậm chí nhiều DN còn thường xuyên tăng ca, làm cho người lao động không có thời gian tham gia các hoạt động khác. Không những vậy, người lao động cũng còn tâm lý e dè với việc vào Ðảng, do sợ ảnh hưởng tới thời gian, năng suất lao động và thu nhập khi tham gia sinh hoạt Ðảng hằng tháng hoặc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng.

Thống nhất và nâng cao nhận thức

Trước tình hình nêu trên, đồng chí Nguyễn Phúc Bảy cho rằng: Muốn công tác phát triển Ðảng trong công nhân ở DN ngoài khu vực nhà nước có bước chuyển biến tích cực, đòi hỏi cán bộ làm công tác đảng phải nhiệt tình. Bởi đối với DN trong nước đã khó, DN có vốn đầu tư nước ngoài càng khó hơn. Cần duy trì và mở rộng các lớp tìm hiểu về Ðảng vào ngày nghỉ (thứ bảy hoặc chủ nhật) để thuận tiện cho công nhân tham gia học. Ðồng thời, linh hoạt trong việc bố trí, sắp xếp thời gian sinh hoạt cho các đảng viên là công nhân. Trong việc hướng dẫn thủ tục kết nạp Ðảng, chỉ cần thông tin đến công nhân những thông tin thật cần thiết, như hồ sơ cần có những gì, cần ghi những mục nào…

Qua đợt khảo sát mới đây của Tỉnh ủy Bình Phước cho thấy, nhiều chủ DN ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng. Các DN này cho rằng, việc phát triển Ðảng trong công nhân không gây ảnh hưởng hoạt động của DN, thậm chí còn tạo điều kiện để người lao động có trách nhiệm cao hơn trong công việc. Theo đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, các tổ chức chính trị - xã hội nói chung và tổ chức đảng nói riêng sẽ có tác dụng tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội khác hoạt động tốt thì công nhân gắn bó với DN mật thiết hơn, giúp DN "giữ chân" người lao động lâu dài hơn, công nhân được thoải mái tinh thần thì sẽ lao động hăng say, ý thức kỷ luật và năng suất cao hơn. Qua đó, người công nhân sẽ trưởng thành hơn. Vì vậy, các chủ DN nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội nói chung ra đời và hoạt động trong DN của mình.

Thời gian tới, để công tác phát triển Ðảng trong công nhân ở DN ngoài khu vực nhà nước đạt kết quả tốt hơn, Tỉnh ủy Bình Phước đã giao các cơ quan chuyên trách liên quan xây dựng Ðề án phát triển tổ chức đảng và đoàn thể trong các DN ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020. Dự kiến, phấn đấu đến năm 2020 thành lập được từ 30 tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước trở lên, trong đó có 10 tổ chức đảng trong các khu công nghiệp. Phấn đấu 60% số DN có từ 25 lao động trở lên có tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên. Ðồng thời, tích cực thực hiện chủ trương thí điểm việc kết nạp chủ DN tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Ðảng theo Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 30-1-2013 của Ban Tổ chức T.Ư.

Theo đó, chú trọng tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong giới chủ DN về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể, đảng viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động về sự cần thiết phải xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên cũng như các tổ chức đoàn thể trong DN ngoài khu vực nhà nước. Các huyện ủy, thị ủy, Ðảng ủy khối DN tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc thành lập tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước, trong đó phải chú ý số lượng đi đôi chất lượng. Trước mắt, thực hiện mô hình tổ chức đảng trong các DN trực thuộc huyện ủy, thị ủy nơi DN hoạt động.

Các huyện ủy, thị ủy rà soát, nắm chắc số lượng đảng viên đang làm việc ổn định ở DN nhưng sinh hoạt đảng ở nơi cư trú, vận động chuyển về sinh hoạt tại chi bộ liên đoàn lao động, huyện, thị xã; tiến hành thành lập tổ chức đảng trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, DN nếu đủ điều kiện. Ðối với việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức, tìm hiểu về Ðảng, bồi dưỡng đảng viên mới, các cấp ủy cần xem xét cụ thể từng đối tượng để phân lớp, mở lớp phù hợp thực tế; xem xét rút ngắn thời gian học hoặc biên soạn tài liệu học ngắn gọn hơn…

Chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể đã được thành lập, từng bước làm cho các chi bộ thật sự là hạt nhân chính trị trong DN. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy cấp trên trong việc xây dựng quy chế làm việc của chi bộ, quy chế phối hợp của chi bộ với lãnh đạo DN, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong DN theo hướng thiết thực, phù hợp điều kiện đặc thù của DN.

Tăng cường công tác khảo sát, tiếp cận, thuyết phục, vận động để chủ DN chưa có tổ chức Ðảng thông suốt, đồng tình, ủng hộ việc thành lập tổ chức Ðảng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong các DN ngoài khu vực nhà nước; nghiên cứu để đề xuất chế độ, chính sách thích hợp cho đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong khối DN này. Tăng cường công tác kết nạp đảng viên ở các trường cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề đóng trên địa bàn, vì một bộ phận sinh viên này sau khi ra trường sẽ là nguồn cán bộ, công nhân làm việc trong các DN. Ðồng thời, chú trọng phát triển, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên để tạo điều kiện xây dựng tổ chức đảng trong các DN ngoài khu vực nhà nước.

HOÀNG LIÊM