72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Thứ Sáu, 01/09/2017, 21:26:15
 Font Size:     |        Print
 

"Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

HỒ CHÍ MINH

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC