Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng "Búa liềm vàng"

Đổi mới phương thức lãnh đạo để phát triển ở Thái Nguyên

Thứ Năm, 24/08/2017, 19:29:16
 Font Size:     |        Print

Nhằm đạt mục tiêu lớn của giai đoạn 2015-2020 là xây dựng, tạo nền tảng để sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, là trung tâm vùng trung du, miền núi phía bắc, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo lập và quyết liệt thực hiện nhiều chương trình, giải pháp khả thi trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo động lực phát triển

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thái Nguyên dồn sức cho nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ. Tỉnh ủy Thái Nguyên xây dựng và ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định về củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII). Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ, nhận diện những mặt hạn chế, yếu kém, quy rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể, đồng thời đề ra nhóm giải pháp khắc phục với quyết tâm cao.

Công tác này trước hết thể hiện từ chính việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tập thể BCH Đảng bộ tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Tỉnh ủy viên phụ trách tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Tỉnh ủy thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt với đảng bộ, chi bộ cơ sở theo từng quý. Cấp ủy viên các cấp lãnh đạo theo hướng sát cơ sở, hướng về cơ sở với phương châm dân chủ, cởi mở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Tỉnh ủy có những quy định, quy chế phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị. Xác định rõ mối quan hệ, sự phối hợp giữa cấp ủy các cấp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; giữa tập thể cấp ủy với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Đây là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của đảng và chính quyền các cấp ở Thái Nguyên.

Bí thư Đảng ủy xã Cù Vân (huyện Đại Từ) Đặng Cương Quyết, cho biết: Nếu như trước kia, một số cán bộ ít đi cơ sở, ngại tiếp xúc với người dân thì nay, thường xuyên xuống cơ sở, tăng cường trực tiếp đối thoại với người dân, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ để kịp thời giải quyết bức xúc, mâu thuẫn ngay tại cơ sở. Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy xã thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công lại nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên, để mỗi người phát huy được năng lực, sở trường, giải quyết công việc hiệu quả.

Công tác lãnh đạo của Huyện ủy Đại Từ trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở được đặc biệt quan tâm, thông qua việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ theo định hướng lâu dài, tạo nguồn cán bộ cho giai đoạn tiếp theo. Các cấp ủy trong huyện chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và cụ thể hóa trong từng năm. Nhờ đó, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý kịp thời. Từ năm 2007 đến hết năm 2016, các tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện thi hành kỷ luật 308 đảng viên vi phạm.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác ở Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn gắn liền với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó, cấp ủy các cấp chủ động phát hiện, tích cực đấu tranh, kiên quyết xử lý những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Những năm qua, chất lượng hệ thống chính trị cơ sở của tỉnh Thái Nguyên ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Mặc dù đứng trước không ít khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự năng động, sáng tạo, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thái Nguyên hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2016 và sáu tháng đầu năm 2017. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 15%, thu ngân sách đạt hơn 9.500 tỷ đồng năm 2016. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vươn lên vị trí thứ bảy trong cả nước, thứ hạng rất cao đối với một tỉnh miền núi.

Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Hai năm trở lại đây, diện mạo công nghiệp hóa của Thái Nguyên đổi thay nhanh chóng. Trong công nghiệp có Công ty điện tử Samsung Thái Nguyên. Trong nông nghiệp, tỉnh triển khai xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Khu công nghiệp Yên Bình. Đối với du lịch, Khu du lịch hồ Núi Cốc và ATK Định Hóa được chọn làm điểm đột phá; về phát triển đô thị, lấy xây dựng hệ thống chống lũ kết hợp hoàn thiện hạ tầng hai bờ sông Cầu là điểm nhấn... Ở nông thôn Thái Nguyên, các vùng chè, vùng sản xuất cây lương thực, hoa màu và chăn nuôi - thủy sản... đi vào sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Các nguồn lực đã và đang được tỉnh tập trung thu hút, khai thác trên mọi phương diện, tạo nên một sức mạnh tổng hợp.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết: Thời gian qua, để tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành chỉ thị tăng cường các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Tỉnh kiên trì phương châm chọn lọc doanh nghiệp, nhà đầu tư và kiên quyết với nhà đầu tư không thực hiện đầy đủ cam kết. Thái Nguyên thành lập năm đoàn liên ngành để kiểm tra, đánh giá, phân loại các dự án, giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay.

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông được thực hiện quyết liệt ở tất cả các cấp chính quyền. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên Lê Quang Tiến cho biết: Hiện thực hóa các nhiệm vụ của Đảng bộ phù hợp với thực tiễn địa phương, TP Thái Nguyên tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “gọn mà tinh” có phẩm chất tốt, từ đó tạo sức bật mới trong thực hiện các nhiệm vụ. Hiện nay TP Thái Nguyên đang tập trung thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ - một nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Nhờ cải cách hành chính, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), từ năm 2011 đến nay, Thái Nguyên huy động tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 121 nghìn tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,5 lần so với giai đoạn 5 năm trước. Thái Nguyên hiện có 122 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 7,2 tỷ USD. Cùng với đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới của Thái Nguyên phát triển nhanh, đồng bộ; đã có 56 xã được công nhận xã nông thôn mới. Trong lĩnh vực này, Thái Nguyên lọt vào tốp dẫn đầu cả nước, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

Với các chương trình, giải pháp huy động và sử dụng ngày càng hiệu quả những nguồn lực cho phát triển, cơ cấu kinh tế của Thái Nguyên tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất công nghiệp phát triển với quy mô tăng cao; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 20 tỷ USD, thuộc tốp đầu trong cả nước; thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 52 triệu đồng...

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục phát huy kết quả của đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi tám chương trình, 16 đề án, 20 dự án, công trình trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 nhanh và bền vững hơn.

PHƯƠNG CƯỜNG, THẾ HÀ

Chia sẻ