Tiếng nói từ cơ sở

“Già hóa” bí thư chi bộ

Thứ Sáu, 11/08/2017, 19:00:50
 Font Size:     |        Print

Ở Đảng bộ xã nông thôn mới Minh Sơn (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), người trẻ nhất trong bảy bí thư chi bộ thôn cũng đã hơn 40 tuổi; còn phần lớn đều hơn 60 tuổi, trong đó người cao tuổi nhất là 68. Tuổi bình quân của chi ủy viên cũng rất cao, thậm chí có người đã 81 tuổi vẫn làm phó bí thư chi bộ!

Việc các bí thư chi bộ thôn phần lớn là cán bộ về hưu, tuổi đã cao, khả năng tiếp cận, nắm bắt cung cách làm ăn mới ở địa phương, cơ sở có phần hạn chế nên khó đáp ứng được yêu cầu phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao của chi bộ. “Già hóa” bí thư chi bộ thôn cũng là nguyên nhân khiến xã Minh Sơn đến nay vẫn không thể hiện thực hóa được chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn mà tỉnh và huyện đề ra.

Đáng ngại hơn, ít nhất trong ba năm tới vẫn chưa có giải pháp nào để trẻ hóa đội ngũ bí thư chi bộ thôn ở Đảng bộ xã Minh Sơn, khi mà độ tuổi bình quân của đảng viên ở bảy thôn hiện là hơn 45 và việc phát triển đảng viên mới rất khó khăn do người trẻ ở địa phương đều đi làm ăn xa. Bí thư Đảng ủy xã Minh Sơn cho biết, năm 2017 này, Đảng bộ xã vẫn chưa có nguồn để phát triển đảng viên mới dù chỉ tiêu đề ra là mỗi năm kết nạp 10 người. Có chi bộ thôn suốt ba năm qua, không phát triển được đảng viên mới. Đây là nguyên nhân chính tạo nên thực trạng “già hóa” bí thư chi bộ và “già hóa” đảng viên ở khu dân cư nông thôn.

Thực tế nêu trên ở xã Minh Sơn không phải là cá biệt. “Già hóa” đội ngũ bí thư chi bộ và “già hóa” đảng viên ở khu dân cư nông thôn đang là một thách thức trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ ở nhiều địa phương. Thực trạng này, đòi hỏi các tổ chức đảng ở địa phương, nhất là cấp huyện cần có giải pháp căn cơ, đồng bộ để phát triển kinh tế nhằm tạo được nhiều việc làm để giữ chân lực lượng lao động tại chỗ, từ đó mới có nguồn trẻ hóa đội ngũ bí thư chi bộ và đội ngũ đảng viên ở nông thôn.

QUANG ĐÔNG

Chia sẻ