Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị dự án Luật Lý lịch tư pháp (sửa đổi)

Thứ Sáu, 11/08/2017, 18:24:10
 Font Size:     |        Print

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 13, sáng 11-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 nêu rõ, sau sáu năm thi hành, bên cạnh nhiều kết quả tích cực, Luật đã bộc lộ nhiều hạn chế. Một số quy định của Luật chưa phản ánh được những nội dung mới về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Ngoài ra, quy định của Luật Lý lịch tư pháp liên quan xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp còn hạn chế. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp lần này nhằm bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của Luật Lý lịch tư pháp với các văn bản pháp luật khác có liên quan, đặc biệt là chế định đương nhiên xóa án tích quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác lý lịch tư pháp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cho rằng, số lượng điều luật được sửa đổi, bổ sung không nhiều, nhưng nội dung đã có sự thay đổi cơ bản so với Luật hiện hành, điều này ảnh hưởng lớn đến các đối tượng, chủ thể được điều chỉnh. Do vậy, các đại biểu đề nghị, đối với từng phương án sửa đổi cụ thể, cần có báo cáo đánh giá tác động toàn diện, đầy đủ hơn. Nhiều ý kiến thảo luận việc bỏ quy định về cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 và bổ sung quy định về quyền yêu cầu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Về vấn đề này, Ủy ban Tư pháp và Bộ Công an cho rằng, việc đưa lý lịch tư pháp của pháp nhân vào nội dung của Luật là cần thiết, vì liên quan quyền hoạt động kinh doanh thương mại, sản xuất của pháp nhân đó. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại chưa thống nhất với nội dung đưa lý lịch tư pháp của pháp nhân vào dự án luật.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng, qua ý kiến của các đại biểu, Ủy ban TVQH nhận thấy, dự án Luật còn nhiều điểm chưa được thống nhất giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Tư pháp. Do đó, hai bên cần nghiên cứu và thống nhất nội dung một cách cụ thể. Đề nghị cơ quan thẩm tra lại theo đúng quy định ban hành văn bản pháp luật và chú trọng tính khả thi trong thực tiễn. Bên cạnh đó phải đánh giá được tác động của dự án Luật trong cuộc sống.

Trong phiên làm việc sáng 11-8, Ủy ban TVQH cho ý kiến về tổng kết việc thực hiện thí điểm trang phục xét xử của thẩm phán tòa án nhân dân theo quy định tại Nghị quyết số 1214 và việc thực hiện thống nhất trang phục xét xử của thẩm phán tòa án nhân dân trên phạm vi cả nước. Với đa số phiếu tán thành, Ủy ban TVQH đã thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thống nhất trang phục xét xử của thẩm phán các tòa án nhân dân. Theo đó, bắt đầu từ 1-1-2018, trang phục xét xử của thẩm phán tòa án nhân dân là áo choàng dài tay mầu đen, thể hiện sự trang nghiêm, tính chuyên nghiệp, tính đồng bộ và đặc trưng của tòa án.

Buổi chiều, Ủy ban TVQH cho ý kiến về đề án Vị trí việc làm của Viện Kiểm sát nhân dân và việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Qua thảo luận, Ủy ban Tư pháp tán thành với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phương án biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn. Theo đó, sau khi được thành lập, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn sẽ kế thừa toàn bộ số lượng biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm khác, như: trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sầm Sơn hiện nay. Như vậy, sau khi được thành lập, các đơn vị này sẽ đủ điều kiện và bảo đảm hoạt động được ngay. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu giao Ủy ban Tư pháp của QH phối hợp Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục hoàn thiện các văn bản về mặt kỹ thuật trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành Nghị quyết.

PV

Chia sẻ