Đánh giá cán bộ đúng thực chất

Thứ Năm, 06/07/2017, 19:12:18

Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục”. Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII cũng nêu tình trạng: “Đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ còn nể nang, cục bộ”. Làm sao để đánh giá cán bộ đúng thực chất là một đòi hỏi bức thiết hiện nay và đã có một số giải pháp đem lại chuyển biến tích cực rất đáng ghi nhận của các đảng bộ địa phương

Khâu khó và nhạy cảm

Đánh giá cán bộ vốn là khâu khó. Đánh giá chưa đúng, chưa sát dẫn đến bố trí cán bộ có lúc, có nơi chưa đúng. Tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chủ quan, cảm tính cá nhân, cục bộ địa phương, hoặc bị các mối quan hệ khác chi phối trong đánh giá cán bộ xảy ra ở các cấp làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác cán bộ. Vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh gây thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng vẫn được khen thưởng, được cất nhắc ở vị trí cao hơn là một trong những minh chứng điển hình về thực trạng yếu kém của khâu đánh giá cán bộ.

Nguyên tắc quan trọng để đánh giá cán bộ hằng năm là phải lấy hiệu quả công việc làm thước đo chính, nhưng vẫn có khó khăn bởi những đặc trưng công việc không định lượng như lãnh đạo, chỉ đạo. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ vẫn còn tình trạng chung chung, hình thức, còn biểu hiện nể nang, né tránh. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên chưa thật sự tự giác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, trong khi lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cấp ủy chưa có những tiêu chí cụ thể để đánh giá sát thực. Từ cơ sở lên cấp huyện, vẫn chủ yếu dựa vào kiểm điểm hằng năm của cán bộ, đảng viên. Nhận xét của các cơ quan, đơn vị với cán bộ đều tốt, cho nên vẫn có hạn chế trong việc đánh giá đúng thực chất, khách quan. Thực tế là, có nhiều nơi 100% số cá nhân được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng tập thể cơ quan, đơn vị ấy lại chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình.

Bí thư Huyện ủy Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) Nguyễn Viết Tuấn cho biết: Chúng tôi đánh giá ở địa phương còn bốn, năm xã có cán bộ chủ chốt còn yếu. Thế nhưng, các chỉ tiêu của xã đó đều đạt. Vấn đề là có việc mới, việc khó trên địa bàn nhưng lãnh đạo chủ chốt xã né tránh không làm. Hiện nay, ở Yên Dũng mới chỉ xác định có hai cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có một chủ tịch hội nông dân, do chính cơ quan này bỏ phiếu đánh giá cuối năm. Nhưng theo quy định phải hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ mới bị xử lý miễn nhiệm.

Với cán bộ cấp tỉnh, việc đánh giá phụ thuộc nhiều vào ý kiến chủ quan của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhất là đối với những người là phó ngành có quy hoạch vào Ban Chấp hành. Bởi vậy để đánh giá chính xác, khách quan là việc không hề dễ dàng.

Một thí dụ mới nhất là ở tỉnh Bắc Cạn. Trong đánh giá cán bộ năm 2016, 100% số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, khi xem xét đánh giá đối với cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là các đồng chí trong Ban Chấp hành, thì kết quả có tới 60% số cán bộ chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc 60% số cán bộ thuộc Ban Thường vụ quản lý chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thì toàn bộ Ban Thường vụ không thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! Bởi vậy, Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu xem xét, đánh giá lại đối với Ban Thường vụ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã thật sự thẳng thắn, cầu thị khi chủ động không nhận mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban Thường vụ đã bỏ phiếu lại và kết quả chỉ có sáu trong số 15 ủy viên Ban Thường vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó không có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. Kết quả đánh giá lại này đã được gửi về Trung ương để thay thế báo cáo trước đó. Đây là một động thái nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Cạn và người đứng đầu trong đổi mới đánh giá cán bộ. Song qua việc này cũng cho thấy việc đánh giá cán bộ đúng thực chất là khó và khá nhạy cảm.

Phải lượng hóa tối đa các tiêu chí đánh giá

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Cạn Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng: Để đánh giá cán bộ đúng thực chất, điều kiện tiên quyết là cần xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng lượng hóa tối đa, xác định cụ thể công việc, các giải pháp sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ. Bảo đảm lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao làm thước đo chủ yếu để đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ. Bên cạnh đó, coi trọng và phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ trong đánh giá cán bộ. Có như vậy mới khắc phục được tình trạng cảm tính, nể nang, né tránh, ngại va chạm, bệnh thành tích... trong đánh giá cán bộ hiện nay. Tỉnh ủy Bắc Cạn đang xây dựng và sẽ ban hành trong năm nay bộ tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng lượng hóa tối đa.

Thực tế vừa qua, một số địa phương đã nỗ lực xây dựng, ban hành quy định và bộ tiêu chí đánh giá cán bộ nhằm đạt mục tiêu đánh giá đúng thực chất. Tại tỉnh Quảng Trị, qua thực hiện Quy chế đánh giá cán bộ thuộc Ban Thường vụ quản lý (kèm Bộ tiêu chí đánh giá theo hướng lượng hóa) do Tỉnh ủy ban hành đã cho thấy việc đánh giá cán bộ đã đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết: Thực hiện Quy chế và Bộ tiêu chí này, lần đầu tiên các tỉnh ủy viên trực tiếp đánh giá và “chấm điểm” Bí thư, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy. Kết quả bước đầu cho thấy việc đánh giá sát hơn, giảm dần được bệnh thành tích, hình thức. Trước đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải kết luận, nhận xét, đánh giá đối với hơn 420 cán bộ thuộc diện quản lý; thì năm 2016, chỉ tập trung kết luận nhận xét, đánh giá 90 cán bộ thuộc diện trực tiếp quản lý, giảm 78,57%; số cán bộ còn lại giao cho huyện ủy, thị ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng… đánh giá và chấm điểm.

Điều này có tác dụng gắn trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân của người lãnh đạo. Trước đây, qua kiểm điểm, đánh giá 100% số ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thì nay, con số hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ 20 đến 30%. Qua điều tra dư luận xã hội có hơn 79% số cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tại tỉnh Bắc Giang, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang Ngô Văn Nam cho biết: Nội dung nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ được đưa vào Nghị quyết 137 của Tỉnh ủy. Theo đó, đánh giá cán bộ phải gắn trách nhiệm cá nhân với thực hiện nhiệm vụ; đề cao vai trò của người đứng đầu trong nhận xét, đánh giá cán bộ dưới quyền. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá cụ thể với từng chức danh cán bộ; chú trọng nhấn mạnh tiêu chí về năng lực, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu trong đánh giá cán bộ. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện định kỳ sáu tháng và hằng năm.

Đáng chú ý là quy định “các ngành, địa phương sau một năm không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì nhất thiết người đứng đầu không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đã xây dựng được tiêu chuẩn đối với từng chức danh và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp huyện xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá, xếp loại người đứng đầu gắn với việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hằng năm..., do đó khắc phục dần tình trạng nể nang trong đánh giá cán bộ.

Để khắc phục những bất cập và thực hiện yêu cầu: thực chất, khách quan, dân chủ, công bằng và công khai, mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 13 (thay thế Quyết định 387) quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ. Theo đó, tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ chung, nhiệm vụ riêng do người đứng đầu đăng ký, được chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận; kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do chủ tịch UBND tỉnh giao hằng năm và nhận xét, đánh giá của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh; nguyên tắc và cách chấm điểm cụ thể, khách quan.

Những cách làm mới của các địa phương nêu trên nhằm bảo đảm việc đánh giá cán bộ đúng thực chất, dù vừa làm vừa điều chỉnh cho phù hợp, đang tạo ra bước chuyển biến tích cực. Chỉ có đánh giá đúng thực chất phẩm chất, năng lực của cán bộ, mới làm cơ sở cho việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật... cán bộ được khách quan, chính xác; ngược lại, nếu đánh giá không đúng sẽ dẫn đến bố trí, sử dụng không đúng và dẫn đến hậu quả khôn lường, nhất là bố trí sai đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Quyết tâm đổi mới công tác đánh giá cán bộ đã được xác định rõ trong Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) là: Hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ một cách khoa học, phù hợp; quy định lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp, các ngành định kỳ hoặc đột xuất... Tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên là chương trình hành động của tập thể và cá nhân; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

TÔ NAM