Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng"

Thành phố Thái Nguyên tạo thế phát triển

Thứ Năm, 08/06/2017, 22:17:53

Đổi mới phương thức, tác phong công tác, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chủ động, có tầm nhìn trong xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ là những nhân tố nền tảng, để xây dựng thành phố Thái Nguyên đạt mục tiêu, tính chất là một cực phát triển của Thủ đô Hà Nội, đầu tàu của trung du và miền núi Bắc Bộ, theo quy hoạch của Chính phủ đến năm 2035.

Thành phố Thái Nguyên tạo thế phát triển

Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường vào Hồ Núi Cốc.

Công tác cán bộ phải đi trước

Trong Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, Tỉnh ủy Thái Nguyên đặt mục tiêu: Tiếp tục đổi mới toàn diện phát huy sức mạnh và huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, từng bước văn minh hiện đại; theo đó, thành phố đồng loạt triển khai nhiều dự án phát triển hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại của đô thị phát triển của vùng trung du miền núi Bắc Bộ. Thành phố Thái Nguyên hiện có 19 phường và 8 xã với hơn 330 nghìn dân. Xã Đồng Bẩm mang nét đặc trưng tổng hợp của nhiều xã, phường, giàu tiềm năng, lợi thế phát triển dịch vụ thương mại, giao lưu văn hóa khu vực. Đồng chí Nguyễn Văn Khang, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: "Cũng như nhiều địa phương, trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đô thị hóa, Đồng Bẩm cũng đứng trước nhiều vấn đề cần giải quyết như: quản lý công nghiệp; thương mại và dịch vụ; quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường…".

Trao đổi với chúng tôi về những vấn đề thực tế đặt ra ở trên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc cho biết, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo giải pháp của tỉnh và thành phố hướng mạnh vào nhiệm vụ phát huy vai trò của tổ chức Đảng, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo môi trường huy động sức mạnh của cộng đồng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cũng như giải quyết những thách thức trong quá trình phát triển.

Phương châm “công tác cán bộ phải đi trước”, trở thành khâu đột phá được Thành ủy Thái Nguyên lãnh đạo, triển khai đồng bộ. Ban Thường vụ Thành ủy có Đề án quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ. Thành phố tập trung đầu tư giải pháp, kinh phí xây dựng nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý; tập trung xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ có trình độ học vấn cao. Công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2015-2020 của thành phố được thực hiện khoa học, nghiêm túc, bảo đảm tạo nguồn cán bộ kế cận liên tục... Theo đó, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 75 đồng chí, tuổi bình quân trẻ hơn nhiệm kỳ trước ba tuổi, học vấn cao hơn.

Triển khai các giải pháp đồng bộ, thành phố đã trẻ hóa được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phường, xã với mặt bằng trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cao hơn nhiệm kỳ trước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cấp ủy, chính quyền được cụ thể hóa ở từng cơ quan đơn vị, trong từng lĩnh vực công tác, bảo đảm đội ngũ "công bộc" của thành phố đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Tại các phường như Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong độ tuổi từ 30 đến 45 chiếm 50%. Gắn liền với đó, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo dồn sức, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Đây là nhân tố nền tảng, phục vụ đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo, tạo nguồn sinh lực bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của thành phố giai đoạn 2016-2020. Ngay năm 2016, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt và vượt mức các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong năm. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng, tăng 18%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng đạt hơn 38.900 tỷ đồng, tăng hơn 15%; tất cả tám xã của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới...

Dân chủ và kỷ cương

Được biết, triển khai thực hiện Nghị quyết (số 03) của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên, Đảng bộ thành phố đã và đang triển khai bảy đề án về phát triển kinh tế - xã hội; năm đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020. "Các chương trình, đề án hướng mạnh vào mục tiêu bảo đảm, huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, từng bước văn minh, hiện đại" - đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cho biết.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, hàng loạt dự án, công trình trọng điểm được khởi công, phục vụ quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc; cùng các hạng mục đầu tư dự án Chương trình đô thị miền núi phía bắc - thành phố Thái Nguyên; đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu... Địa bàn thành phố trở thành đại công trường, với những công trình phát triển cơ sở hạ tầng, tác động đến đời sống mưu sinh và quyền lợi kinh tế của hàng trăm nghìn hộ dân. Giai đoạn này, nếu cấp ủy, chính quyền các cấp buông lỏng kỷ cương, xa dân dễ “cái sảy nảy cái ung”, gia tăng những bức xúc, làm mất ổn định trật tự xã hội. Vì vậy, việc triển khai, hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn phải bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, kỷ cương, lấy dân là gốc. Quy chế của Thành ủy về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu gắn liền hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị được vận hành khoa học, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Chế độ công tác nắm tình hình cơ sở, đối thoại giải quyết vấn đề từ cơ sở được duy trì nghiêm. Một năm qua, lãnh đạo thành phố tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp. Gắn liền với đó nhiều vấn đề về chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, huy động sức dân xây dựng các công trình phúc lợi xã hội được tham mưu, giải quyết kịp thời. Tám xã của thành phố đã huy động được 430 tỷ đồng nguồn vốn xã hội để xây dựng nông thôn mới.

Để tăng cường kỷ cương công vụ, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra cải cách thủ tục hành chính ở cấp xã; đẩy mạnh chương trình “chính quyền điện tử”; tổ chức ký cam kết “Chủ tịch UBND phường, xã trong công tác quản lý tài nguyên”… Chủ tịch Hội Doanh nghiệp TP Thái Nguyên Phạm Văn Quang cho biết: Định kỳ hằng năm, lãnh đạo thành phố tổ chức đối thoại với đại diện các doanh nghiệp. Từ diễn đàn này, các đại biểu được cung cấp thông tin, nêu kiến nghị, xác định giải pháp, tạo tiếng nói chung cho các mục tiêu phát triển của thành phố và cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tình hình, nhiệm vụ thực tế đang đặt ra yêu cầu đối với cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Đồng thời, tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức “đủ tâm và tầm”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội phát sinh… đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bài, ảnh: LÊ MẬU LÂM và PHƯƠNG CƯỜNG