Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự lan tỏa trong xã hội

Thứ Năm, 16/03/2017, 02:32:36
 Font Size:     |        Print

Ngày 15-3, tại tỉnh Lào Cai, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc và các đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 25 tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía bắc và các đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Gần một năm qua, việc học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị được ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy phía bắc và các đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, bảo đảm tiến độ, chất lượng, bước đầu đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn tâm lý trông chờ hướng dẫn của cấp trên và chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nét mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 khu vực phía bắc và các đảng ủy trực thuộc Trung ương là các ban tuyên giáo đã xây dựng nghị quyết của ngành mình, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các địa phương tổ chức nhiều cuộc tọa đàm về tìm hiểu nội dung Chỉ thị 05; các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị. Một số địa phương lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, tổ chức đối thoại với nhân dân để tháo gỡ, giải quyết...

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 cần gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để tiếp tục tạo sự lan tỏa trong xã hội.

PV

Chia sẻ