Quảng Ninh sớm đưa 22 xã, 11 thôn, bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn

Thứ Tư, 15/03/2017, 01:39:57
 Font Size:     |        Print
 

Kiểm tra việc trồng cây dược liệu cà gai leo tại xã Hà Lâu (huyện Tiên Yên). Ảnh: THẾ NINH

Quảng Ninh là tỉnh miền núi, biên giới, biển đảo, có 113 xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc và miền núi, với 22 xã và 11 thôn, bản ở tám xã khác thuộc diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Trong đó một số huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao là Bình Liêu hơn 96%, Ba Chẽ gần 80%, Tiên Yên hơn 50%... Trên thực tế, một số xã đã thoát ra khỏi diện ĐBKK giai đoạn 2005 - 2010 nhưng chưa thật sự bền vững, sang giai đoạn 2011 - 2015 lại rơi vào diện ĐBKK.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và dành nguồn lực đầu tư để hỗ trợ các xã, thôn ĐBKK. Trong số những chủ trương, cơ chế, chính sách dân tộc quan trọng cho năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020, đặc biệt là Nghị quyết về việc bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vừa được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua vào cuối năm 2016.

Theo nội dung Nghị quyết, lộ trình thực hiện được chia làm ba giai đoạn. Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lãnh Thế Vinh cho biết, với phương châm lấy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là trung tâm và hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu là cần thiết, Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh một số chỉ tiêu cụ thể đến hết năm 2020. Theo đó, Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 dự kiến sẽ giúp 17.224 lượt hộ nghèo, cận nghèo tại các xã, thôn, bản ĐBKK được hỗ trợ phát triển sản xuất về giống cây trồng, vật nuôi, máy móc, trang thiết bị để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm tới các hộ thoát nghèo, đồng thời coi trọng hướng tới tạo các vùng sản xuất tập trung... Từ đó nâng thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo các xã ĐBKK dự kiến tăng gấp hai lần năm 2015. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư theo tiêu chí nông thôn mới...

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, Nghị quyết xác định nhiệm vụ đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó: người dân là chủ thể, chủ động thoát nghèo; thôn, bản đoàn kết, đồng lòng; cấp xã trực tiếp thực hiện; cấp huyện trực tiếp chỉ đạo, Tỉnh chỉ hỗ trợ và có cơ chế chính sách. Theo đó, cần đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức từ xã, thôn đến người dân không chỉ bằng lòng với hiện có, không trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước; ý thức tự vươn lên thoát nghèo bền vững của người dân. Để thực hiện Nghị quyết này trong giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh bố trí qua Chương trình 135 dự kiến tổng nguồn vốn cần đầu tư, hỗ trợ là hơn 1.300 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hơn 968 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã hơn 93 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn huy động khác nhằm tập trung đầu tư vào các công trình thiết yếu phục vụ trực tiếp cho sản xuất, nâng cao đời sống người dân.

HIỆP ĐỨC

Chia sẻ