Ba trường đại học lớn sẽ tách khỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Thứ hai, 11/06/2018 - 10:09 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, cơ quan này đã chủ động yêu cầu ba trường đại học lớn gồm Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xây dựng đề án không trực thuộc cơ quan chủ quản Bộ GD&ĐT.

Theo Bộ GD&ĐT, cơ chế không có cơ quan chủ quản là việc quản lý, điều hành trường đại học theo nguyên tắc chuyển thẩm quyền quyết định các vấn đề được giao cho cơ quan chủ quản quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành (không bao gồm thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực) cho Hội đồng trường, trừ việc thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường.